Wie zijn de landelijke erfgoeddienstverleners?

Logo's erfgoeddienstverleners

Welke landelijke erfgoeddienstverleners zijn er allemaal en wat doen ze juist? Wat houdt dienstverlening op het Vlaamse niveau in? Op deze vragen geeft de nieuwe website erfgoeddienstverleners.be sinds vandaag een antwoord. 

In Vlaanderen zijn heel wat erfgoeddienstverleners aan de slag. Elf ervan hebben een werking over heel Vlaanderen en worden hiervoor gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Om de groep van de landelijke erfgoeddienstverleners een duidelijker gezicht te geven en om de eigenheid en troeven van deze spelers onder de aandacht te brengen, is er nu een helder overzicht met daarin aandacht voor de speerpunten in ieders werking.

De nieuwe website maakt duidelijk dat erfgoeddienstverleners in alle maten en gewichten komen: soms concentreert de dienstverlening zich op een thema, soms op een specifiek type erfgoed of een bepaalde erfgoedgemeenschap. Ondanks die inhoudelijke verschillen ligt er een gemeenschappelijke basis aan de dienstverlening die alle organisaties verbindt. 

Allen zetten ze zich dagelijks met veel expertise en goesting in voor het erfgoed, ook als dit zich buiten de musea, archieven en bibliotheken bevindt, en voor de betrokken gemeenschappen. De nieuwe website maakt dit voor iedereen duidelijk en laat zien hoe complementair deze organisaties werken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-08-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)