Nieuw in ons team: Amandine Warrens

Profielfoto vrouw met bril en kort, donker, krullend haar

Amandine Warrens is sinds begin augustus aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als beroepsinlevingsstagiair. Ze maakt deel uit van het team van het project Nieuwe Tijdingen, en werkt daar een half jaar lang mee aan de ontwikkeling van een landelijk digitaliseringsprogramma voor het Vlaamse krantenerfgoed.

Amandine behaalde dit jaar haar master in de geschiedenis aan Universiteit Gent. Tijdens haar studies ontdekte ze haar liefde voor erfgoed. Ze koos er dan ook voor om het praktijktraject publieksgeschiedenis te volgen. Dat gaf haar de kans om stage te lopen bij het Huis van Alijn en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Haar stage bij de Consciencebibliotheek gaf haar een eerste kijk op het digitaliseringsproces van, onder andere, historische kranten en de bredere werking van erfgoedbibliotheken. Ze hielp er ook bij het ontwikkelen van een workshop rond geheime pers en propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Zowel tijdens haar stage bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience als tijdens haar studie kwam Amandine regelmatig in contact met historische kranten als bronnenmateriaal. Ze weet dan ook hoe belangrijk een project als Nieuwe Tijdingen is. Het zorgt er niet enkel voor dat de informatie uit historische kranten op een duurzame manier bewaard kan worden, maar ook dat ze veel beschikbaarder worden voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Amandine zal tijdens haar stage onderzoek doen naar auteursrechten in verband met het Vlaamse krantenerfgoed. Ze zal ook meewerken aan de organisatie van de Collegagroep digitalisering van periodieken en aan de verbetering van OCR van gedigitaliseerde kranten. Ze hoopt met deze stage te kunnen bijdragen aan het meer toegankelijk maken van erfgoedcollecties voor een breed publiek.

meer over Nieuwe Tijdingen

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 31-08-2021
  • |
  • Montaine Denys (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)