GovPub krijgt doorstart

Voorpagina van het Belgisch Staatsblad

Sinds deze zomer staat de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw in voor de coördinatie van GovPub. Dit platform rond seriële overheidspublicaties zet in op afspraken over depothouderschap en het stimuleren van collectiemobiliteit. We nemen deze rol over van FARO en we maken van de gelegenheid gebruik om het project een doorstart te geven.

Wat is GovPub?

GovPub ontstond eind 2015 als een project rond seriële overheidspublicaties. Deze publicaties, zoals het Belgische Staatsblad en provinciale bestuursmemorialen, nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag. Ze zijn ook hoe langer hoe meer digitaal raadpleegbaar. Veel bibliotheken en archieven zouden graag deze reeksen afstoten om plaats te winnen. Maar omdat geen enkele geheugeninstelling kan garanderen dat ze de complete reeksen in huis heeft, bestaat er aarzeling om deze belangrijke bronnen af te voeren. 

Het project GovPub brengt collectiebeheerders samen rond deze problematiek. Door expertise uit te wisselen hebben ze intussen het bezit in kaart gebracht voor 104 van dit soort titels. Daarnaast werken ze aan afspraken rond depothouderschap en herbestemming, om zo de koudwatervrees rond collectiemobiliteit te overwinnen.

Een nieuwe aanpak

Met de overname van het project trekt de Vlaamse Erfgoedbibliotheken nog meer de kaart van collectiemobiliteit. Om dit te doen slagen is een perfect zicht noodzakelijk op wie welke titel bezit én zijn heldere afspraken nodig over het engagement en de praktische uitvoering van collectiemobiliteit. Dit vraagt een intensieve doorstartperiode tijdens het komende jaar.

Daarom verdelen we de taken tussen een werkgroep Collectie en een werkgroep Afsprakenkader. De eerste heeft als taak de bezitsgegevens die er al zijn te vervolledigen  en de huidige depottool bij te sturen. Gelijktijdig maakt de werkgroep Afsprakenkader onderling afspraken over de voorwaarden van collectiemobiliteit en de praktische aanpak (logistiek, workflow enz.). Zodra dit kader er is, kan de werkgroep Collectie hiermee aan de slag: zij staan verder in voor het concreet uitwisselen van titels en exemplaren.

Tien projectpartners maakten op 15 september kennis met onze nieuwe plannen. Vanaf het najaar van 2021 vliegen ze er dan volop in. De vrijgekomen meters magazijnruimte zullen ongetwijfeld zeer welkom zijn.

  

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-09-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)