Nieuw in ons team: Laurent Breeus-Loos

Sinds midden augustus werkt Laurent Breeus-Loos als beroepsinlevingstagiair bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Hij gaat voor zes maanden aan de slag bij het project Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC), waar hij hoofdzakelijk zal meehelpen aan de registratie van middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties. 

Laurent behaalde aan de Universiteit Antwerpen een bachelor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Theater-, Film- en Literatuurwetenschappen. Hoewel hij al van kleins af aan geboeid is door middeleeuwse verhalen en het boek ‘als fysiek object’, was het vooral dankzij de colleges Oude Nederlandse Letterkunde dat hij gefascineerd raakte door Middelnederlandse literatuur en handschriften. In zijn master legde hij zich dan ook hoofdzakelijk toe op deze domeinen. Zo liep hij een onderzoeksstage bij de afdeling middeleeuwse literatuur van de universiteit. Hij raakte daarbij vertrouwd met de basisaspecten van het middeleeuwse boek en zag zijn liefde voor handschriften bevestigd. In zijn masterthesis deed Laurent onderzoek naar een veertiende-eeuws Middelnederlands handschriftfragment. 

De vaak problematische ontsluiting van middeleeuwse handschriften is een belemmering voor wetenschappelijk onderzoek, maar brengt bovendien de handschriften zelf in gevaar, bijvoorbeeld door een verhoogd risico op verlies. Laurent ziet het dan ook als een groot voorrecht om te mogen meewerken aan het MMFC-project, dat er naar streeft om middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties in kaart te brengen en ze toegankelijk te maken in een gestandaardiseerde online databank. Met zijn stage hoopt Laurent te kunnen bijdragen aan het beter zichtbaar maken van handschriften in Vlaamse collecties voor onderzoekers wereldwijd en veel bij te leren over dit rijke erfgoed.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 07-09-2021
  • |
  • Britt Janssens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)