Nieuw in ons team: Zofia Detemmerman

Zofia Detemmerman

Sinds 20 september is Zofia Detemmerman aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als projectmedewerker bij het krantendigitaliseringsproject Primeur. Ze stelt zich even voor aan de hand van twee vragen.

Wat ga je doen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Vanwege mijn achtergrond in materiaalbeheer ben ik aangenomen als teamleider materiaalvoorbereiding in Primeur, het krantenproject binnen GIVE (Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering). Ik zal ook zorgen voor de gegevensverwerking bij selectie en prioritering, het documenteren en stroomlijnen van de werkprocessen en het in situ aansturen en uitvoeren van schadeanalyse, metadatering en andere. Ook het bepalen van de noden rond verpakkingsmateriaal voor transport en de bewaring op langere termijn zal ik onder mijn hoede nemen.

​Het project Primeur kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Wat heb je hiervoor gedaan? 

Al enige tijd geleden ben ik afgestudeerd als restaurator Papier & Boek. In mijn masterscriptie onderzocht ik of een collectie sterk verzuurde en gedegradeerde partituren uit de bibliotheek van het Conservatorium te Antwerpen kon worden gedigitaliseerd. Eigenlijk stond de digitalisering toen nog in de kinderschoenen. Wat is er daar veel veranderd op relatief korte tijd...

Na mijn afstuderen heb ik enkele jaren in Nederland gewerkt. Ik heb er kennis gemaakt met het Metamorfoze project in het Stadsarchief te Breda. Dat heeft me doen inzien dat een goed beleidsplan voor de (massa)conservering van bedreigd papieren erfgoed absoluut noodzakelijk is. En dat gegevensbeheer en materieel beheer dichter bij elkaar liggen dan ik oorspronkelijk dacht.

Tijdens mijn professionele loopbaan daarna heb ik zowel in de profit als in de non- profit sector gewerkt, wat maakt dat ik een redelijk brede kijk heb op de omgang met erfgoed.  

De laatste jaren merkte ik een duidelijke verschuiving richting preventieve conservering. Vanuit mijn eigen interesse, en ook omdat ik er van overtuigd ben dat daar voor een groot deel de toekomst ligt, heb ik me daarin gespecialiseerd. Die specialisatie is zeer uiteenlopend: van IPM over risicoanalyses, langs mechanisch reinigen van schimmels tot advies geven inzake klimaat en bewaring. 

Uiteraard kan de kracht van een mooie restauratie me nog steeds bekoren. Ik ben er dan ook zeker van dat er een schitterende samenwerking kan zijn tussen passieve preventieve, actieve conservering, restauratie, digitalisering en ontsluiting.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-09-2021
  • |
  • Britt Janssens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)