Nieuw in ons team: Dominique Somers

Dominique Somers

Midden september startte Dominique Somers als nieuwe medewerker bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, waar ze zich zal inzetten voor Nieuwe Tijdingen, het voorbereidingstraject voor de grootschalige digitalisering van het Vlaamse krantenerfgoed. Ze stelt zich graag even aan je voor.

Wat ga je doen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken sta ik als projectmedewerker in voor het in goede banen leiden van Nieuwe Tijdingen, dat werkt aan een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed. Het project loopt over drie jaar in samenwerking met meemoo en tientallen collectiebeherende organisaties. 

Als eerste opdracht stel ik een plan van aanpak op voor een materiële analyse van Vlaamse krantencollecties. Daarnaast zorg ik voor het onderzoek rond auteursrechten in functie van het gebruik en de online ontsluiting van gedigitaliseerde kranten. In de komende jaren ben ik verantwoordelijk zijn voor de succesvolle voortzetting van andere projectlijnen, waaronder de verbetering van tekstherkenning van reeds gedigitaliseerde kranten en de selectie van kranten die nog moeten gedigitaliseerd worden, in nauwe samenwerking met meemoo en de collectiebeheerders.  

Wat heb je hiervoor gedaan?

Vanuit mijn achtergrond in de fotografie en media-archeologie kwam ik in het museumwezen terecht. Ik werkte gedurende meer dan tien jaar als wetenschappelijk medewerker en curator aan het departement collectiebeheer van het FotoMuseum in Antwerpen, waar ik onder meer onderzoek deed op de persarchieven van Hersleven, Van Parys en Le Lynx. Zo bouwde ik een kennis op van het ontstaan en de ontwikkeling van de geïllustreerde periodieke pers in België, de vroegmoderne journalistieke beeldverslaggeving, de historiek van de eerste Belgische fotoagentschappen en het ontsluiten van krantenarchieven.

In een academische context schreef ik artikels over mediatheorie en was ik docent aan de masteropleiding van de School of Arts in Gent. Ik gaf er les over mediageschiedenis, beeldend onderzoek en het archief als thema in hedendaagse kunstpraktijken. Mijn doctoraatsonderzoek aan de faculteit Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent ging over de relatie tussen media-archeologie en de definitie van de fotografische conditie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-09-2021
  • |
  • Gitte Samoy (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)