Doe mee aan de bevraging voor het Virtueel museum van Vlaanderen

Naam Virtueel museum van Vlaanderen, met afbeeldingen van erfgoed

Het virtuele museum is een initiatief van de Vlaamse Regering dat ons wijd en zijd verspreide erfgoed wil verbinden in digitale verhalen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen voor een breed publiek, en op die manier een rol spelen in de verdere digitale transformatie van de erfgoedsector in Vlaanderen. En daar horen bibliothecair erfgoed en de organisaties die dat bewaren ook bij. Lees er meer over op de community site.

Sinds april is de leider van dit project in gesprek met vertegenwoordigers in de roerende, onroerende en immateriële erfgoedsector. Dat gesprek wilt hij nu uitbreiden naar een grotere groep. Hij nodigt de sector daarom uit op een bevraging naar hun ideeën over het virtuele museum, en over de meerwaarde die het museum kan bieden. De bevraging is in het bijzonder bedoeld voor wie een managementfunctie uitoefent.

In parallel werkt de projectleider aan een gebruikersonderzoek en de eerste concepten voor het virtuele museum. De resultaten daarvan en van de bevraging deelt hij graag op een ontwerpdag voor de erfgoedsector op 4 februari 2022 waar je van harte welkom bent. 

Opgelet! Omwille van de coronamaatregelen is de ontwerpdag vervangen door drie digitale sessies, die op 4, 7 en 8 februari doorgaan.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-11-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)