Vacature: Directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Mensen die boeken in een vitrine bekijken

De Antwerpenaren zijn trots op het boekenerfgoed dat sinds 1481 wordt bewaard en toegankelijk gemaakt in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Voor die bibliotheek zoeken ze nu een inspirerende directeur. Samen met je team maak je de collecties maximaal toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek, studie, inspiratie en beleving.

Wat doe je?

 • Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor het strategische, financiële en personeelsbeleid van de Erfgoedbibliotheek. Je stuurt een team aan van een 40-tal medewerkers en een 20-tal vrijwilligers.
 • Je organiseert de werking van de erfgoedbibliotheek als landelijke erkende erfgoedinstelling en coördineert het beleidsplan voor de volgende beleidsperiode (2024- 2028). Je stemt dit af met relevante stakeholders.
 • Je maakt deel uit van het directieteam Boeken & Letteren, waar samen aan een langetermijnvisie wordt gewerkt, dat middelen, mensen, infrastructuur en exploitatie op elkaar afstemt en waar mogelijk clustert. Naast de Erfgoedbibliotheek zetelen het Letterenhuis, Antwerpen Boekenstad, Permeke en het netwerk van openbare bibliotheken in deze geïntegreerde stedelijke werking.
 • Je werkt samen met de stedelijke diensten aan een marketing- en communicatiestrategie om de Erfgoedbibliotheek en haar collecties verder te positioneren.
 • Je bent budgethouder voor de Erfgoedbibliotheek: je voert een kostenbewust en adequaat financieel beleid, doet begrotingsvoorstellen en volgt de interne boekhouding mee op. Voor bijzondere projecten zoek je aanvullende financiering. Je werkt mee aan het Dotatiefonds “boek en letteren” in de zoektocht naar alternatieve financiering en grotere zichtbaarheid voor de bibliotheek.
 • Je bewaakt de maatschappelijke rol van de Erfgoedbibliotheek als kennis- en geheugeninstelling en bouwt haar werking verder uit tot een open huis in het hart van de stad.
  • Je betrekt academici en experts zodat de bibliotheek een actieve en toonaangevende rol speelt in wetenschappelijk onderzoek en informatiegeletterdheid.
  • Je organiseert publieksactiviteiten zodat de collecties en de prachtige Nottebohmzaal ten volle worden gevaloriseerd voor een breed geïnteresseerd publiek.
 • Je houdt de vinger aan de pols wat de digitale werking van de bibliotheek betreft: de digitalisering van de collecties, al dan niet in samenwerking met externe partners, en een doorgedreven digitale dienstverlening.
 • Je vertegenwoordigt de Erfgoedbibliotheek in de verschillende lokale, nationale en internationale overlegstructuren die voor de werking van belang zijn.

Meer informatie vind je op de vacaturesite van de stad Antwerpen.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 29-11-2021
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)