Save the date: Ontwerpdag Virtueel museum van Vlaanderen

Naam Virtueel museum van Vlaanderen, met afbeeldingen van erfgoed

Het virtuele museum van Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Regering dat ons wijd en zijd verspreide erfgoed wil verbinden in digitale verhalen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen voor een breed publiek, en op die manier een rol spelen in de verdere digitale transformatie van de erfgoedsector in Vlaanderen. En daar horen bibliothecair erfgoed en de organisaties die dat bewaren ook bij. Lees er meer over op onze community site.

De projectleider van het virtuele museum stelt graag de resultaten voor van het gebruikersonderzoeken, de online sectorbevraging en een aantal eerste concepten op de ontwerpdag voor de erfgoedsector op 4 februari 2022. De deelnemers krijgen ook de kans de voorgestelde plannen en concepten verder te verfijnen.

Iedereen is van harte welkom!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-12-2021
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)