Nieuw in ons team: Jeroen Cortvriendt

Portretfoto Jeroen Cortvriendt

Sinds 1 november is Jeroen Cortvriendt aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als expert metadata en informatiebeheer. Hij stelt zich voor aan de hand van twee vragen.

Wat ga je doen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Ik ga me allereerst bezighouden met de datastromen. We hebben een heel aantal projecten waarvan de data ontsloten moet worden. We doen dit zowel zelf, in eigen catalogi en websites, maar we willen onze data ook ter beschikken stellen aan derden. Daarvoor moeten we data volgens de regels van de kunst publiceren. Mijn allereerste opdracht is me inwerken in de verschillende projecten en de achterliggende datastructuur.

Daarnaast zal ik bijdragen aan visie- en beleidsontwikkeling en het inhoudelijk stofferen van beleidsdocumenten, projectplannen, rapporten en subsidieaanvragen. Ook het hele team ondersteunen met allerlei ICT gerelateerde zaken behoort tot mijn takenpakket.

Wat heb je hiervoor gedaan?

Na ik afstudeerde ben ik een tijdje leerkracht geweest in het secundair onderwijs, heb ik gewerkt voor de rechtenbeheerder van bladmuziekuitgevers en heb ik een korte doortocht gemaakt bij Packed (nu meemoo). Daarna heb ik tien jaar gewerkt voor het bibliotheekbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daar ondersteunden we de 20 openbare Nederlandstalige bibliotheken in het
Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Als applicatiebeheerder was ik verantwoordelijk voor de correcte werking van het bibliotheeksysteem (Vubis). Door de toegenomen integratie van de sector heb ik onder andere ook meegewerkt aan allerlei bovenlokale projecten die werden uitgerold door Cultuurconnect. Aanvankelijk was dat de publiekscatalogus, later de gebruikersinteracties (online verlengen, reserveren, etc) en uiteindelijk de overgang naar het eengemaakt bibliotheeksysteem. Tegelijkertijd heb ik me bezig gehouden met het opschonen van de data, en mezelf al doende verdiept in scripting en datamanipulatie.

Als verdediger van bibliotheken, boeken en lezen zijn erfgoedbibliotheken dus een nieuwe, maar tegelijkertijd een vertrouwde omgeving. Ik geloof dan ook dat het ontsluiten van erfgoedmateriaal iets wezenlijks kan bijdragen aan de leescultuur – en finaal – de emancipatie van de burger.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-12-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)