Nieuw in ons team: Tom Eerkens

Portretfoto Tom Eerkens

Op 28 oktober is Tom Eerkens bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gestart als registrator bibliothecair erfgoed en projectmedewerker STCV. Hij stelt zich graag even aan je voor.

Wat ga je doen bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Als ​registrator bibliothecair erfgoed zal ik mij voornamelijk ten dienste stellen van het project STCV, de bibliografie van het handgedrukte boek. In de volgende maanden ga ik mij dan ook onderdompelen in de fascinerende wereld van het vroegmoderne boek. De bibliografische ontsluiting van de rijk gevulde Vlaamse collecties oude drukken zal tot mijn vaste takenpakket behoren. Verder ben ik betrokken bij de diverse samenwerkingsverbanden en opleidingsmomenten voor catalografen die door de organiatie worden georganiseerd.

Daarnaast ga ik een deel van mijn tijd spenderen aan de vervolmaking van de nieuwe Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, de databank van collectiebeschrijvingen voor het bibliothecair erfgoed in Vlaanderen. Ik zal met name zorg dragen voor het up-to-date houden van de beschrijvingen van de diverse instellingen en hun (deel)collecties.

Wat heb je hiervoor gedaan?

Tijdens mijn masteropleidingen Geschiedenis en Kunstwetenschappen aan de KU Leuven bestudeerde ik het verleden in woord en beeld. Ik kweekte er een eindeloze nieuwsgierigheid aan voor de mens in zijn historische context. Mijn (kunst)historische kennis rekt zich dan wel uit van oudheid tot heden, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat toch uit naar de nieuwe tijd. Zo richtten mijn masterscripties zich op het lief en leed van een adellijke familie uit de achttiende eeuw en de verzamelwoede van een kunstminnende bisschop uit de zeventiende eeuw.

Na mijn studies schakelde ik kortstondig over op de archivistiek. Als archiefmedewerker bij het KADOC in Leuven ging ik aan de slag met meer recenter materiaal uit de moderne tijd. Ik hield me bezig met de eerste verwerking, inventarisatie en ontsluiting van inkomend materiaal, bestaande uit zowel papier, audiovisuele stukken als objecten.

Met STCV keer ik terug naar mijn favoriete tijdvak: de vroegmoderne periode. En na een tijdje mijn neus in archiefstukken te hebben gestoken, is het welgekomen om me toe te kunnen leggen op bibliothecair erfgoed. Voor buitenstaanders lijkt dat misschien eenzelfde bezigheid, maar voor mij is het een wereld van verschil. Dat ik daarbij pareltjes van oude drukken fysiek ter hand mag nemen, is een uitzonderlijk voorrecht dat ik zal koesteren en ten volle zal benutten om mijn boekhistorische kennis te verrijken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-12-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)