Doorstart collegagroep Handschriften

Vrouw bekijkt verlucht muziekhandschrift

Dit najaar zijn de samenkomsten van de collegagroep Handschriften opnieuw gestart. Bedoeling van de collegagroep is de uitwisseling van praktijkgerichte informatie en kennis met collega’s van bibliotheken en andere erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor een handschriftencollectie.

Wat is een collegagroep?

Zoals bij alle collegagroepen die de Vlaamse Erfgoedbibliotheken faciliteert staan expertisedeling en samenwerking in de sector centraal. Het zijn de deelnemers zelf die in onderling overleg bepalen hoe de samenkomsten praktisch verlopen en welke vragen en thema’s aan bod komen. In een collegagroep kunnen collega's met expertise andere collega's ondersteunen. De enige voorwaarde voor deelname is de bereidheid om actief deel te nemen, om bij te leren en om je eigen ervaringen te delen. 

Nieuwe start

Hoewel aanvankelijk gepland was om de bijeenkomst te laten plaatsvinden bij het Rijksarchief te Antwerpen is de collegagroep door de corona-omstandigheden uiteindelijk virtueel samengekomen, op donderdag 25 november. Deze eerste bijeenkomst stond hoofdzakelijk in teken van verkenning en praktische afspraken, maar er stonden ook drie presentaties op het programma.

  • An Smets (KU Leuven) stelde het Magister Dixit-project voor dat ernaar streeft de handgeschreven collegedictaten van de oude Universiteit van Leuven te digitaliseren en ontsluiten.
  • Vervolgens schetste Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) de stand van zaken van het MMFC/Comites latentes-project.
  • Laurent Breeus-Loos (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) lichtte aan de hand van de fragmentencollectie van het Rijksarchief Antwerpen toe hoe de registratie van handschriftfragmenten binnen het project verloopt en op welke manier er wordt samengewerkt met het internationale Fragmentarium-project om de Vlaamse fragmenten aan de hand van IIIF-technologie digitaal beschikbaar te maken.

Toekomstige bijeenkomsten

De deelnemers besloten dat de collegagroep voortaan om de vier maanden virtueel of fysiek zal samenkomen, waarbij geïnteresseerde collega’s steeds kunnen aansluiten bij de samenkomsten. Activiteiten die in de nabije toekomst aan bod zullen komen zijn plaatsbezoeken bij erfgoedinstellingen, workshops, presentaties en projectvoorstellingen. De bijeenkomsten worden telkens aangekondigd via de website, de sociale media en de nieuwsbrief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken (inschrijven).

In de volgende bijeenkomst zal Lobke Vanden Eynden (meemoo) het GIVE-project voorstellen en spreken over wat dit project plant te doen rond het digitaliseren van bibliothecair erfgoed op de Topstukkenlijst. Thema’s die in de toekomst ook aan bod zullen komen zijn IIIF als technologie voor online ontsluiten, en de werking van diverse databanken voor collectieregistratie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-12-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)