STCV verhuist van de Boekentoren naar de Consciencebibliotheek

Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Na twee jaar hordelopen door de coronamaatregelen verhuisde eind 2021 ons project STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek wat later dan voorzien van de Universiteitsbibliotheek Gent naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Na de verwerking van drukken uit de zeventiende eeuw in Gent staan in Antwerpen de rijke collectie zestiende-eeuwse boeken op het programma.

STCV brengt de Vlaamse boekdrukkunst uit het ancien régime systematisch in kaart. Het project zet elk jaar zijn tent op in een andere bibliotheek. Begin 2020 verhuisden we naar de Boekentoren, maar door corona konden we de collecties daar niet altijd de verdiende aandacht geven. Daarom bleven we nog een flink deel van 2021 actief in Gent. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bood STCV in die periode al eens een uitwijkmogelijkheid, als de maatregelen het ons lastig maakten om naar Gent te gaan. Zo konden we daar al een voorzichtige start maken met de registratiefase die eigenlijk voorzien was voor begin 2021. En eind vorig jaar zijn we dan écht neergestreken aan het Antwerpse Conscienceplein.

Wat hebben we gerealiseerd in de Boekentoren?

In de Universiteitsbibliotheek Gent had STCV al eerder gewerkt aan de registratie van de forse omvangrijke collectie zeventiende-eeuwse drukken. Dat hebben we in 2020 en 2021 voortgezet, onder andere door het invoeren van aanwinsten, bellettrie, religieuze werken en de collectie van Isaac Meulman, een Amsterdamse bibliofiel die meer dan 20.000 pamfletten in zijn bezit had. In totaal vulden we in Gent de databank aan met 1.890 exemplaren. 

Daardoor bevat STCV ondertussen meer dan 9.200 vooral zeventiende-eeuwse exemplaren uit de Boekentoren, gekoppeld aan exact 6.901 editiebeschrijvingen. Dankzij de grote inspanningen van de Universiteitsbibliotheek Gent om haar collecties te digitaliseren kan je daarvan al meer dan de helft online raadplegen via een link in de beschrijving.

Wat gaan we doen in de Consciencebibliotheek?

Sinds de start van het STCV-project in 2000 hebben we al vaker in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gewerkt. Daarbij zijn we erin geslaagd om alle zeventiende-eeuwse Vlaamse drukken uit de collectie op te nemen in de databank. Nu is de zestiende eeuw aan de beurt. Op de dagen dat we in 2021 mochten uitwijken naar Antwerpen hebben we intussen 192 exemplaren in handen gehad. Van maar liefst 66% bestond nog er geen beschrijving in STCV. Als het percentage ‘onbekende’ drukken zo blijft aangroeien, zal ons verblijf in 2022 ongetwijfeld een belangrijke verrijking van onze retrospectieve bibliografie opleveren.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-02-2022
  • |
  • Zanna Van Loon (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)