Beroepskwalificatie Dataconservator gepubliceerd

Jonge vrouw aan laptop met XML-code op de achtergrond

Onlangs werd een nieuwe beroepskwalificatie gepubliceerd, die van dataconservator. Vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheken werkten we samen met collega's uit de cultureelerfgoedsector mee aan het opstellen van dit profiel.

Het beroep van dataconservator is nu als volgt gedefinieerd:

De dataconservator bepaalt mee het beleid voor en over erfgoeddata en de informatiesystemen voor de erfgoedwerking en beheert deze data teneinde ze duurzaam te bewaren en ze beschikbaar te maken voor intern en extern hergebruik.

In het profiel lees je meer over de taken van de dataconservator en de kennis en kunde die deze persoon nodig heeft. 

Waarom beroepskwalificaties?

Welke kennis en kunde heeft de beoefenaar van een bepaald beroep nodig? Sinds enkele jaren zoekt het Departement Onderwijs het antwoord door competentieprofielen op te maken. Deze beroepskwalificaties brengen de cruciale taken van een bepaald beroep in kaart en analyseren de autonomie en verantwoordelijkheden van de uitvoerders. Op basis daarvan legt het departement, samen met vertegenwoordigers van de betrokken sector, een lijst aan van de benodigde kennis en de kunde.

Deze beroepskwalificaties zijn belangrijk omdat ze de brug vormen naar nieuwe opleidingen in het (hoger)onderwijs. Bovendien kan de sector ze gebruiken als inspiratiebron voor het opstellen van vacatures of om na te denken over vorming van nieuwe medewerkers. FARO ondersteunt de cultureelerfgoedsector bij het opstellen van deze profielen.

Al in de collectie

De voorbije jaren kwamen er ook beroepskwalificaties tot stand voor de volgende erfgoedgerelateerde beroepen:

Nog in de pijplijn

De komende maanden werkt FARO samen met de sector aan het opstellen van beroepskwalificaties voor:

  • Conservator-restaurateur
  • Collectiebeheerder

Meer info over de procedure voor het opstellen van beroepskwalificaties vind je hier.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 12-05-2022
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)