Nieuw in ons team: Heleen Wyffels

Heleen Wyffels

Sinds 1 mei is Heleen Wyffels aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als medewerker Beleid en Collecties. Ze stelt zich voor aan de hand van twee vragen.

Wat heb je hiervoor gedaan?

Mijn grote fascinatie voor het verleden en voor boeken leidde mijn studiekeuzes. Ik koos voor een master geschiedenis en een master erfgoed. Als vervolg daarop dook ik als onderzoeker de boekgeschiedenis in. Zo verdedigde ik enkele maanden geleden met succes een doctoraat in de vroegmoderne geschiedenis aan de KU Leuven. Mijn onderzoek spitste zich toe op de rol van vrouwen in de vroegmoderne boekproductie. Na lesopdrachten aan de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, keer ik nu terug naar de erfgoedsector.

Wat ga je doen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Als medewerker Beleid en Collecties heb ik in een beleidsplanningsjaar een duidelijke focus: het nieuwe beleidsplan voor 2024-2028. Als dienstverlenende organisatie willen we er zijn voor alle organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. Mijn eerste opdracht is dus de sector leren kennen en op zoek gaan naar jullie noden en verwachtingen. Die input zullen we meenemen naar een onderbouwd en ambitieus plan voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Daarnaast sta ik ook in voor onze dienstverlening rond collecties. Een voorbeeld is het platform GovPub, waarmee we collectiemobiliteit van seriële overheidspublicaties willen faciliteren. Ook de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken neem ik onder mijn hoede.

Nadat ik als onderzoeker ons rijke bibliothecair erfgoed heb mogen ontdekken, kijk ik er nu naar uit om samen met mijn collega’s de collectiebeherende organisaties te ondersteunen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-06-2022
  • |
  • Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)