Nieuw in ons team: Luna Spruyt

Luna Spruyt

In juli is Luna Spruyt gestart als beroepsinlevingsstagiair bij het Comites latentes-project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Ze zal gedurende zes maanden meewerken aan de registratie van handschriften en fragmenten in Vlaamse collecties in de MMFC-databank.

Luna volgde een bacheloropleiding taal- en letterkunde Latijn-Italiaans aan de Universiteit Gent, en behaalde in 2020 haar masterdiploma historische taal- en letterkunde. Tijdens haar opleiding kwam ze voor het eerst in contact met tekstoverlevering en codicologie.

Haar stage bij het Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis bracht haar dichter bij laatmiddeleeuwse handschriften, waar ze meteen een grote interesse voor kreeg. Het onderzoek dat ze verrichtte voor haar bachelorproef en haar scriptie bracht haar nauwer in contact met Italiaanse renaissanceliteratuur en met middeleeuws Latijn. 

Luna zette haar studies in 2020 verder aan de ULB met een tweejarige opleiding ‘Gestion culturelle’. Daar legde ze zich voornamelijk toe op kunstgeschiedenis en management van de cultuursector in België. 

Als stagiaire bij Comites latentes zal Luna zich toeleggen op het systematisch documenteren en vastleggen van middeleeuwse kerkelijke handschriften uit Vlaamse collecties. Daarbij zal ze gebruik maken van de MMFC-methode en -databank.

Via de stage bij MMFC hoopt ze kennis te verwerken over collectiebeheer en digitalisering. Haar talenkennis en ervaring met tekstoverlevering zal ze dagelijks kunnen gebruiken bij Comites latentes. De komende vijf maanden zal ze zich verder inzetten voor het beschrijven en de ontsluiting van manuscripten, een opdracht waar ze met veel animo aan is begonnen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-08-2022
  • |
  • Beheerder Website (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)