Nieuw in ons team: Jef De Langhe

Portretfoto Jef De Langhe. Stagiair DBNL-Nieuwe Tijdingen

Jef De Langhe is op 22 augustus van start gegaan bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in het kader van een beroepsinlevingsstage. Hij gaat aan de slag als projectmedewerker bij het krantendigitaliseringsproject Nieuwe Tijdingen en de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Jef behaalde een master wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar hij zich specialiseerde in religiestudies en wetenschapsgeschiedenis. In het kader van die studie leerde hij voor het eerst de waardevolle collecties kennen die zich in onze erfgoedbibliotheken bevinden. Tijdens zijn studie werkte Jef aan de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte, waar hij verantwoordelijk was voor de verdere uitbouw van de collectie filosofie. Hier werd zijn interesse gewekt voor collectiebeheer en de ontsluiting van erfgoedcollecties.

Tijdens het uitvoeren van academisch onderzoek leerde Jef de waarde kennen van professioneel ontsloten bronmateriaal. Het is dan ook met vol enthousiasme dat hij aan de slag gaat om het bibliothecair erfgoed verder te ontsluiten.

Voor het project Nieuwe Tijdingen helpt Jef met de verdere uitwerking van het landelijk programma voor krantendigitalisering. Hij verwerkt gegevens in de online databank waarin we samen met collectiebeherende instelling een landelijke selectielijst voor krantendigitalisering samenstellen en doet onderzoek naar online platformen voor de ontsluiting van krantenerfgoed. Hij hoopt hierdoor inzicht te krijgen in zowel het preciezere registratiewerk als in het uitbouwen van een meerjarig project. Voor DBNL zal Jef onderzoek doen naar auteursrechten en instaan voor de communicatie over het project in Vlaanderen. Hier wil hij bijleren over het betrekken van zowel een gespecialiseerd als een breed publiek bij een project. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-09-2022
  • |
  • Montaine Denys (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)