Nieuw in ons team: Lotte Renard

Medewerker Lotte Renard

Sinds 1 september is Lotte Renard aan de slag bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken als projectmedewerker bij het krantendigitaliseringsproject Primeur. Ze stelt zich even voor aan de hand van twee vragen.

Primeur is het krantenproject binnen GIVE (Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering). Het project ​kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wat ga je doen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken?

Als projectmedewerker bij Primeur ontferm ik mij over de kwaliteitsvolle voorbereiding van de kranten voor digitalisering. Dat houdt in dat ik de registratie en verpakking van dit bedreigd Vlaams erfgoed coördineer, in samenwerking met meemoo en de acht collectiebeherende projectpartners. Daarnaast zal ik onze projectstagiairs — die dagelijks bij de partnerinstellingen worden ingezet als extra registratoren — begeleiden en helpen bij problemen.

Mijn fascinatie voor krantenerfgoed ligt in de waardevolle informatie die ze herbergen. De wijde variëteit aan onderwerpen geeft niet enkel inzicht in nieuwsfeiten en gebeurtenissen uit het verleden, maar geven ook inzicht in de tijdsgeest, de manier van communiceren, en hoe mensen naar de wereld keken. Het is dan ook met veel plezier dat ik meewerk aan de bewaring en toegankelijke ontsluiting van dit historisch krantenerfgoed in Vlaanderen.

Wat heb je hiervoor gedaan?

Ik ben archeoloog en erfgoedconsulent van opleiding. De afgelopen twee jaar deed ik reeds verschillende tijdelijke werkervaringen op bij enkele erfgoedorganisaties en ontdekte daarmee de veelzijdigheid van erfgoed. Ik werkte met religieus roerend en cultureel erfgoed bij de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei. Daarna verdiepte ik me in het bouwkundig en archeologisch erfgoed bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme. Vervolgens ontdekte ik de wereld van de kunst en het maritiem erfgoed bij The Phoebus Foundation.

Tijdens deze jobs leerde ik geleidelijk vrijwilligers begeleiden en coördinerende taken op te nemen. Communicatie en dienstverlening vormden het leeuwendeel van mijn takenpakket. Tijdens mijn ervaring bij de IOED Schelde-Durme adviseerde ik gemeenten bij bouwvergunningen voor erfgoed. Weloverwogen keuzes dienden gemaakt te worden tussen de impact van de ingrepen op het erfgoed en de haalbaarheid, duurzaamheid en financiële impact van het advies voor de eigenaars. Een ware evenwichtsoefening om iedere partij tevredenheid te bieden. Deze ervaring bracht mij kennis bij over verschillende communicatievormen en leerde mij te zoeken naar creatieve oplossingen om tot het beste resultaat te komen.

In 2020 maakte ik voor het eerst kennis met meemoo en digitaliseringsprocessen toen ik bij de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei meehielp met de dataoverdracht van hun archief naar meemoo. Ik ontdekte op dat moment het belang van digitalisering voor het erfgoedveld en werd mij bewust van de constante evolutie die hiermee gepaard gaat. Nu mag ik opnieuw een fijne samenwerking aangaan met meemoo en ditmaal voor de digitalisering van Vlaamse krantencollecties.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-09-2022
  • |
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)