Collegagroep ‘Handschriften’ in het Rijksarchief Antwerpen

De deelnemers aan collegagroep bekijken bijzondere stukken uit de collectie

Op donderdag 22 september 2022 kwamen 15 collega’s samen in het Rijksarchief te Antwerpen voor de derde editie van de collegagroep 'Handschriften'. 

Presentatie en workshop door M Leuven

De bijeenkomst ging van start met een presentatie en een workshop geleid door medewerkers van M Leuven rond ‘Boek/Delen’. Dit is een driejarig digitaal registratieproject rond oude drukken, manuscripten en prentenalbums in de collectie van het museum. Het project bevindt zich momenteel in het tweede jaar. De presentatie maakte een stand van zaken op over wat er reeds verwezenlijkt is en blikte ook vooruit naar wat het projectteam in het volgende jaar hoopt te doen.

Vervolgens werd er stilgestaan bij enkele obstakels die zich bij zo’n project voordoen. Een probleem waarmee het projectteam dikwijls geconfronteerd wordt is dat het onderscheid tussen de verschillende categorieën ‘handschrift’, ‘oude druk’ en ‘handgeschreven document’ niet altijd even duidelijk is. Er zijn veel grensgevallen en grijze zones waarbij het niet vanzelfsprekend is in welke categorie ze precies passen.

De presentatie werd gevolgd door een workshop waarin de deelnemers in kleinere groepjes aan de slag gingen met een aantal concrete gevallen waarvan de collega’s van M Leuven kopieën hadden meegebracht. De bedoeling van de workshop was om het onderscheid tussen de verschillende soorten collectiestukken scherper te stellen en om te bekijken op welke kenmerken men zich daarvoor kan baseren. Deelnemers lichtten dat toe op basis van hun eigen ervaringen en expertise of vanuit de collecties die ze zelf beheren.

Rondleiding in het Rijksarchief

Na de koffiepauze verzorgde Johan Dambruyne, hoofdarchivaris van het Rijksarchief te Antwerpen, een rondleiding in het pas gerenoveerde gebouw van het Rijksarchief. Hij gaf eerst een korte geschiedenis van het gebouw en van de renovatiewerken die in 2007 van start gingen. Daarna mochten de deelnemers een kijkje nemen in de leeszaal en achter de schermen. Via de de traphal met originele mozaïeken werden de deelnemers langs de depots geleid, om uiteindelijk in de cartularia-zaal enkele zeer unieke stukken uit het archief te mogen bekijken. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte overlegplanning van de volgende samenkomsten en een broodjeslunch.

Save the date

Twee volgende collegagroepen staan al in de steigers. Op 9 maart 2023 zal er een virtuele samenkomst plaatsvinden. De volgende fysieke samenkomst is gepland voor begin juni 2023 en zal plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek Brugge.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 26-09-2022
  • |
  • Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)