STCV registreert oude drukken van Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Medewerker omringt door oude drukken

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP School of Arts) beheert een rijke historische collectie over muziek, dans en toneel. De bibliografen van STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek zijn er momenteel volop aan het werk om de boeken gedrukt in Vlaamse steden voor 1801 te registreren.

Met behulp van samenwerkingsprojecten als deze wil de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken het bibliothecair erfgoed dat verspreid is over tientallen erfgoedinstellingen in Vlaanderen beter in kaart brengen. Als gespecialiseerde bibliografie werkt STCV aan een zo volledig mogelijk overzicht van het in Vlaanderen gedrukte erfgoed uit de vroegmoderne periode. We verhogen daarbij bovendien de vindbaarheid van Vlaams vroegmodern drukwerk in collecties in Vlaanderen en daarbuiten.

Op bezoek in deSingel

Sinds juni 2022 zijn we aan de slag op de Antwerpse kunstcampus deSingel, waar in de strakke toren met uitzicht op de Desguinlei de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is gehuisvest. Het conservatorium leidt toekomstige muzikanten en podiumkunstenaars op. Daarbij mag de nodige boekenwijsheid niet ontbreken.

De conservatoriumbibliotheek bevat een 50-tal boeken die in aanmerking komen voor opname in de STCV-databank. Het gaat hierbij voornamelijk om vroegmoderne muziekboeken, toneelstukken en poëzie. De meeste boeken kwamen van de drukpers in de achttiende eeuw (31 titels), gevolgd door een aantal uit de zeventiende (13 titels) en enkelen uit de zestiende eeuw (4 titels). Het overgrote deel van deze collectie (41 titels) verscheen in het Nederlands.

De (vroegmoderne) wereld is een schouwtoneel...

Voorpagina oude druk (Jan Goedthals en Griet syn wyf. Klucht-spel)De verzameling oude drukken van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen geeft ons een mooie kijk op de wereld van het theater in de vroegmoderne tijd. Een groot deel van de collectie bestaat immers uit boekjes met de tekst van toneelstukken. Ze bevatten opvoeringen naar aanleiding van militaire overwinningen, presenteren katholieke voorbeeldfiguren, of handelen over (mislukte) liefdesperikelen. Die laatste zijn vaak doorspekt met een goede dosis humor en sappige overdrijvingen.

Natuurlijk zitten in het conservatorium ook vroegmoderne muziekuitgaven. In zogenaamde ‘geestelijke lofzangen’ weerklinkt de katholieke ijver van de bevolking in de Zuidelijke Nederlanden in muzikale vorm. Deze liederen werden tijdens de misviering, op bepaalde feestdagen of bij bepaalde rituelen gezongen.

Of wat vind je van het oefenboek voor klavecimbel van componist Dieudonné Raick (1703-1764)? Raakt dat bij jou geen gevoelige snaar, dan kan je je in de conservatoriumbibliotheek ook verdiepen in Tilman Susato’s (c.1510-c.1570) driedelige zangboek voor sopraan, tenor en bas.

Meedoen met STCV?

De medewerkers van STCV realiseren een gespecialiseerde databank die Vlaamse vroegmoderne boeken in collecties verspreid over Vlaanderen en Brussel beter ontsluit. Heeft jouw organisatie interesse om met ons samen te werken? Dan kan je contact opnemen met projectleider Heleen Wyffels voor meer informatie. 

Wil je op de hoogte blijven van het STCV-project en updates ontvangen over onze diverse samenwerkingen? Volg ons dan op Twitter of Facebook, of schrijf je in voor de STCV Nieuwsbrief.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 18-10-2022
  • |
  • Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)