Nieuw in ons team: Elize Van Opstal

Elize Van Opstal

Op 7 november is Elize Van Opstal bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gestart als beroepsinlevingsstagiair bij het project Comites latentes.  Ze zal gedurende zes maanden meehelpen aan de registratie van handschriften en fragmenten in Vlaamse collecties in de MMFC-databank.

Elize haalde in februari 2022 haar master geschiedenis aan de KU Leuven. Enkele maanden daarna startte ze een beroepsinlevingsstage bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Museum Platin Moretus, waar ze als projectmedewerker de logistieke werking van het Google Books project ondersteunde. Ze stond vooral in voor de reis van de boeken van en naar het Google scancenter. Tijdens het project leerde Elize heel veel bij over de dagelijkse werking van een erfgoedbibliotheek. Ze ontdekte dat ze vooral genoot van de administratieve taken, die gepaard gaan met collectieregistratie, waardoor de collectie beschikbaar wordt gesteld voor een breed lezerspubliek. Daarom besloot ze om in november 2022 een nieuwe beroepsinlevingsstage aan te vatten bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Ze hoopt binnen het MMFC-project haar registratievaardigheden verder te ontwikkelen. 

Als historica is Elize vooral geïnteresseerd in de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd en hoe we deze overgang weerspiegeld zien in de cultuurproductie. Middeleeuwse manuscripten waren van uitzonderlijk belang om alle culturele aspecten van de middeleeuwen vast te leggen. Elize vindt het dan ook fantastisch dat ze de kans krijgt om met dergelijke prachtige historische bronnen aan de slag te gaan en hen bekend te maken bij een breed publiek. De manuscripten bevatten een schat aan historische informatie. Door ze digitaal te ontsluiten draagt het project bij aan Elizes ideaal dat iedereen levenslang zou moeten kunnen leren.

Als stagaire bij Comites latentes zal Elize zich toeleggen op het systematisch documenteren en vastleggen van middeleeuwse handschriften en fragmenten uit Vlaamse collecties. Ze hoopt via de stage haar kennis van collectiebeheer van handschriften te verrijken en haar steentje bij te dragen in het toegankelijk maken van kwetsbaar en belangrijk erfgoed.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-11-2022
  • |
  • Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)