Brochure: Energiebesparingen in het binnenklimaat voor de cultureel-erfgoedsector

Erfgoedinstellingen hebben, net zoals vele andere sectoren vandaag, problemen om hun energiefactuur te betalen. Hoewel verschillende instanties maatregelen aanreiken, kunnen erfgoedinstellingen die niet altijd toepassen door de nood aan collectiezorg. Verschillende collectiestukken hebben immers een ‘voorkeursklimaat’. Dit klimaat controleren zorgt ervoor dat de collectiestukken voor volgende generaties kunnen worden bewaard. 

Daarom hebben enkele Belgische en Nederlandse instanties het initiatief genomen om praktische maatregelen aan te reiken op maat van cultureel-erfgoedinstellingen. Met het oog op collectiezorg bieden ze mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. 

Ontdek de brochure op faro.be, samen met een reeks andere (internationale) initiatieven.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-11-2022
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)