Projectsubsidies ondersteunen laatste fase van projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften

Monnik zoekt een boek in een ondergronds magazijn met compactusrekken.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent subsidies toe voor de derde fase van onze driejarige projecten Nieuwe Tijdingen en Comites Latentes. Met deze subsidies werken we verder aan het programma voor de grootschalige digitalisering van het Vlaamse krantenerfgoed en het beschrijven van de middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties.

Nieuwe Tijdingen

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo werken tussen 2021 en 2023 samen met collectiebeherende organisaties aan het ontwikkelen van een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed. Nieuwe Tijdingen valoriseert bestaande digitale krantencollecties en maakt ze via een performante centrale toegang beschikbaar voor een breed publiek in Vlaanderen en daarbuiten. Het is de bedoeling om tegen 2024 te beschikken over een goede infrastructuur voor krantendigitalisering op grote schaal. In 2023 maakt Vlaanderen 160.000 euro vrij voor het project. | meer over het project

Comites latentes

Het project Comites latentes (‘verborgen vrienden’) maakt in de periode 2021-2023 verborgen handschriften in Vlaamse collecties zichtbaar via de MMFC-methode en -databank. Centraal staan enerzijds de slecht ontsloten en kwetsbare kerkelijke collecties en anderzijds de onderbelichte handschriftfragmenten, die binnen het project integraal gedigitaliseerd worden voor internationaal onderzoek. Op een participatieve manier verhoogt het project ook de expertise rond manuscripten bij erfgoedbeheerders. Een Vlaamse subsidie van 110.000 euro maakt het mogelijk om de derde fase van het project uit te voeren. | meer over het project

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-01-2023
  • |
  • Jef De Langhe (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)