Projectoproep voor pilootprojecten nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars

Archiefkast gevuld met kartonnen omslagen

Hedendaagse kunstenaars en kunstorganisaties laten bijzondere collecties en archieven na voor volgende generaties. Om expertise op te doen over het behoud van deze nalatenschappen doet de minister van Cultuur een oproep voor pilootprojecten rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. 

Wanneer hedendaagse kunstenaars hun oeuvre afsluiten, wordt hun persoonlijke collectie, archief en/of bibliotheek vaak overgedragen aan musea, erfgoedorganisaties of erfgenamen. De vele bijzondere nalatenschappen die de komende jaren worden verwacht hebben nood aan extra aandacht en begeleiding. Daarom lanceert de minister van Cultuur een projectoproep, waarbij kunstenaars, organisaties en erfgenamen een aanvraag kunnen indienen voor een pilootproject. Alle kunstdisciplines komen in aanmerking, dus ook de nalatenschap van hedendaagse schrijvers past binnen de criteria. 

De minister moedigt samenwerking aan met de gevestigde spelers in het cultureel erfgoedveld. Organisaties die een werkingssubsidie krijgen of over een kwaliteitslabel beschikken kunnen echter niet zelf aanvraag indienen, maar mogen wel als partner bijdragen tot een project. Voor de pilootprojecten is een budget van 340.000 euro voorzien, dat gebruikt wordt om een diverse groep projecten te ondersteunen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Kunstenpunt bieden gedurende het traject intensieve begeleiding aan via een intervisiegroep. Die zal een viertal keer samenkomen zolang de projecten lopen. FARO en Kunstenpunt kunnen bovendien helpen om de subsidieaanvraag correct op te stellen. 

Lees hier meer over het doel, de voorwaarden en de aanvraag- en beoordelingsprocedure.

Geïnteresseerd om zelf een aanvraag in te dienen of als partner deel te nemen? Schrijf je dan in voor de infosessie op 17 februari. Inschrijven kan tot 15 februari. 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 26-01-2023
  • |
  • Jef De Langhe (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)