Nieuws

Projectsubsidies ondersteunen laatste fase van projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften

Monnik zoekt een boek in een ondergronds magazijn met compactusrekken.
23-01-2023

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent subsidies toe voor de derde fase van onze driejarige projecten Nieuwe Tijdingen en Comites Latentes. Met deze subsidies werken we verder aan het programma voor de grootschalige digitalisering van het Vlaamse krantenerfgoed en het beschrijven van de middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties. lees verder

Kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek aanvragen? Online via KIOSK!

Schildjes erkende erfgoedinstellingen op een bakstenen muur
22-12-2022

Erfgoedbibliotheken, musea en culturele archiefinstellingen kunnen een aanvraag voor een kwaliteitslabel vanaf nu online indienen via KIOSK, de dossiertoepassing van het departement CJM.

lees verder

Rapport 'Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties'

22-12-2022

Om de digitale transformatie in de cultureel-erfgoedsector te realiseren, neemt de Vlaamse overheid een regierol op en werkt ze aan een strategisch beleid over de grenzen van deelsectoren en specifieke doelgroepen heen. In een eerste stap voerden Digitaal Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media een businesscase uit. Dat eindrapport is nu af. Het reikt naast oplossingen ook de randvoorwaarden aan die nodig zijn om stappen vooruit te zetten.

lees verder

Enquêterapport 'Noden van erfgoedbibliotheken en andere beheerders van bibliothecair erfgoed'

Voorpagina van het rapport
22-12-2022

In de zomer van dit jaar lanceerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO een online bevraging van organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. We wilden daarmee te weten komen wat de noden in het veld zijn, welke ondersteuning erfgoedbeheerders kan helpen en hoe de dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gewaardeerd wordt. De resultaten van de enquête zijn nu beschikbaar in een rapport. lees verder

Flandrica.be zet Vlaams bibliothecair erfgoed nu ook internationaal in de kijker

Screenshot van de homepagina van Flandrica.be met oude druk
20-12-2022

De schatten op Flandrica.be zijn vanaf nu beschikbaar voor een internationaal publiek, dankzij Engelse vertalingen van de begeleidende teksten. Zo krijgen deze pareltjes van het Vlaamse bibliothecair erfgoed ook buiten Vlaanderen en Nederland de zichtbaarheid die ze verdienen. Neem nu een kijkje op de Engelstalige versie van Flandrica.be!

lees verder

Workshop 'Werken met XML-bestanden': een terugblik

Twee lachende vrouwen kijken naar laptopscherm.
08-12-2022

Op woensdag 30 november kwamen vijftien collega’s uit de sector samen voor een workshop ‘Werken met XML-bestanden’. lees verder

Vergeet je vrijwilligers niet in de bloemetjes te zetten.

02-12-2022

Maandag 5 december is het opnieuw Internationale dag van het Vrijwilligerswerk. Dan vieren we de vele erfgoedvrijwilligers die dag in, dag uit hun schouders onder erfgoed zetten en een onontbeerlijke bijdrage leveren om erfgoed beter te beheren, behouden, registeren en ontsluiten. Zij verdienen maandag zeker en vast een bloemetje en een bedanking!

lees verder

Informatie aan Zee 2023 - Call for papers

Logo met als tekst VVBAD en verschillende rode strepen
30-11-2022

Volgend jaar organiseert de VVBAD opnieuw haar tweejaarlijkse congres voor informatieprofessionals Informatie aan Zee op 19 en 20 oktober 2023 te Oostende. Daarom lanceert de VVBAD een open oproep voor bijdragen. Kandidaten kunnen een voorstel indienen ten laatste 29 januari 2023.
lees verder

Brochure: Energiebesparingen in het binnenklimaat voor de cultureel-erfgoedsector

29-11-2022

Erfgoedinstellingen hebben, net zoals vele andere sectoren vandaag, problemen om hun energiefactuur te betalen. Hoewel verschillende instanties maatregelen aanreiken, kunnen erfgoedinstellingen die niet altijd toepassen door de nood aan collectiezorg. Verschillende collectiestukken hebben immers een ‘voorkeursklimaat’. Dit klimaat controleren zorgt ervoor dat de collectiestukken voor volgende generaties kunnen worden bewaard. 

lees verder

Terugblik collegagroep Behoud en Beheer

Bovenaanzicht van een tafel met vijf play mobil poppetjes rond
18-11-2022

Op 15 november kwamen zeventien collega’s samen voor de achtste bijeenkomst van de collegagroep Behoud en beheer. In twee rondetafelgesprekken leverden ze ideeën voor volgende bijeenkomsten en voor nieuw onderzoek.

lees verder

Oproep! Schenk beschermmateriaal aan Oekraïne

Rollen foam beschermingsmateriaal
14-11-2022

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne staat de Europese Unie paraat om hulp te bieden. Het EU Civil Protection Mechanism coördineert de materiële noodhulp aan Oekraïne. In België organiseert B-FAST de logistiek. Tot hiertoe is voor 434 miljoen euro aan materialen (of 67.000 ton) geschonken. Ook erfgoed krijgt hierin nu een plaats. 

lees verder

Tweede editie 'Schadeatlas bibliotheken' digitaal beschikbaar

Schutblad Schadeatlas bibliotheken
10-11-2022

Van onze populaire Schadeatlas bibliotheken bestaat al een tijdje een tweede druk, maar die herziene editie was nog niet digitaal beschikbaar. Je kan hem vanaf nu online raadplegen of downloaden. lees verder

Lesmap en vier inspirerende video’s rond manuscripten voor het lager onderwijs

Kind maakt bladspiegel aan de hand van voorbeeld middeleeuws manuscript
19-10-2022

Middeleeuwse manuscripten spreken tot de verbeelding. Het Mmmonk-project biedt daarom een videoreeks en een lesmap rond manuscripten aan voor kinderen uit het lager onderwijs.

Met de lesmap kunnen kinderen aan de slag om zelf een middeleeuwse bladspiegel te creëren. Al doende ontdekken de leerlingen hoe een manuscript tot stand kwam. Zo krijgen ze inzicht in de productie van oude handgeschreven boeken.

lees verder

Dienstverlener tweede fase onderzoek OCR-kwaliteit historische kranten geselecteerd

Layout herkenning van krant De Belgische Standaard
19-10-2022

Het Zwitserse bedrijf Odoma is geselecteerd voor de uitvoering van uitgebreide evaluaties van de kwaliteit en verbeterpotentieel van de OCR (optical character recognition) van gedigitaliseerde krantencollecties in Vlaanderen. Het bedrijf kwam als beste uit de beoordeling door een jury van vertegenwoordigers van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo en twee internationale experten.

lees verder

STCV registreert oude drukken van Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Medewerker omringt door oude drukken
18-10-2022

De bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP School of Arts) beheert een rijke historische collectie over muziek, dans en toneel. De bibliografen van STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek zijn er momenteel volop aan het werk om de boeken gedrukt in Vlaamse steden voor 1801 te registreren. lees verder

Heleen Wyffels nieuwe projectleider oude drukken

Heleen Wyffels
18-10-2022

Sinds 1 september is Heleen Wyffels projectleider oude drukken en expert analytische bibliografie bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. lees verder