STCV aan de slag in het Engels Klooster in Brugge

Het STCV-team aan de slag in de bibliotheek van het Engels Klooster in Brugge

Nieuw jaar, nieuwe horizonten! Sinds kort is het team van STCV. Bibliografie van het handgedrukte boek aan de slag in het Engels Klooster Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Brugge. De kloosterbibliotheek van de reguliere kanunnikessen van Sint-Augustinus van de congregatie van Windesheim herbergt een heel aantal vroegmoderne boeken. De volgende maanden zullen de bibliografen van STCV hier dan ook op zoek gaan naar boeken gedrukt in Vlaanderen vóór 1801 om te registreren en ontsluiten in haar databank.

Vlaamse drukken in het Venetië van het noorden

Wie doorheen de rustige Carmersstraat in Brugge wandelt, merkt de grote kapelkoepel op die boven de gewone woonhuizen uitsteekt. Op deze plaats is sinds 1629 het Engels Klooster Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, of kortweg het ‘Engels Klooster’, gevestigd. Bij haar stichting bestemd als een onderkomen voor Engelse katholieken, groeide het klooster en haar kerk uit tot een vaste waarde in het stedelijk landschap. Binnen de veilige muren van het religieuze complex huist eveneens een sfeervolle bibliotheek met een mooie boekencollectie.

Zo geeft de verzameling oude drukken van het Engels Klooster ons een bijzondere inkijk op de papieren wereld van de vroegmoderne religieuze communiteit. De reguliere kanunnikessen leven volgens de regel van Sint-Augustinus (354-430). Exemplaren van deze kloosterregel en het leven van de kerkvader zijn bijgevolg talrijk aanwezig. Ook edities van de Imitatio Christi van Thomas a Kempis (c.1380-1471), als toonbeeld van de Moderne Devotie in de Lage Landen, ontbreken niet in de boekenverzameling. Bovendien was sinds de stichting in het begin van de zeventiende eeuw het Engels de voertaal van dit klooster, waardoor STCV het segment Engelstalige oude drukken dat in Vlaanderen van de pers kwam verder in kaart kan brengen. 

Meedoen met STCV?

Met behulp van korte samenwerkingsprojecten als deze wil de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken het bibliothecair erfgoed dat verspreid is over tientallen instellingen in Vlaanderen beter in kaart brengen. De medewerkers van STCV werken met een gespecialiseerde databank die de mogelijkheid geeft om vroegmoderne boeken in diverse collecties verspreid over Vlaanderen en Brussel beter te ontsluiten. Wie geïnteresseerd is in vroegmodern Vlaams drukwerk kan op deze manier de werken eenvoudig lokaliseren. 

Hebben jij of je instelling interesse om met ons samen te werken? Dan kan je contact opnemen met projectleider Heleen Wyffels voor meer informatie. 

Wil je op de hoogte blijven van het STCV-project en updates ontvangen over onze diverse samenwerkingen? Volg ons dan op Twitter of Facebook, of schrijf je in voor de STCV Nieuwsbrief.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-03-2023
  • |
  • Tom Eerkens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)