Save the date: Overlegplatform Erfgoedbibliotheken op 15 september

Mensen in een zaal bekijken een video op een scherm

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de VVBAD ontvangen je graag op vrijdag 15 september 2023 op het tiende Overlegplatform Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Het Overlegplatform is het forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor medewerkers van erfgoedbibliotheken en andere organisaties die bibliothecair erfgoed beheren.

Deze keer is het Overlegplatform te gast bij M Leuven. Zoals gebruikelijk kan je op deze dag ook kennis maken met de erfgoedwerking van de gastinstelling.

Meerstemmig en inclusief

Op dit overlegplatform staan meerstemmigheid en inclusie centraal. Elke stem en elk verhaal telt. Hoe maak je als erfgoedbibliotheek die stemmen hoorbaar? Wat betekent een inclusief werken concreet? Wat maakt een collectie een meerstemmige collectie? En op welke manier maak je die diversiteit het best zichtbaar? We gaan samen met enkele sprekers op zoek naar antwoorden en inspiratie.

Ontmoeting

We zorgen ook voor voldoende netwerkmomenten. De lunch en de afsluitende borrel zijn de perfecte gelegenheid om bij te praten met oude en nieuwe collega's.

Het precieze programma wordt aan het begin van de zomer bekend gemaakt. Vanaf dan kan je ook inschrijven. We kijken er alvast naar uit om je weer te ontmoeten!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-05-2023
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)