Nieuw in ons team: Roos in 't Velt

Roos in 't Veld

Op 1 mei is Roos in ’t Velt begonnen als beroepsinlevingsstagiair bij het project Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC).

Roos heeft in februari de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens deze onderzoeksmaster heeft ze zich gespecialiseerd in de Middelnederlandse tekstcultuur in de breedste zin van het woord: van literaire teksten tot archiefdocumenten en persoonlijke brieven. 

Hierdoor heeft ze ervaring met allerlei facetten van het Middelnederlands erfgoed. Ze hielp ook bij het annoteren van een nieuwe editie van de Middelnederlandse Roman van Lancelot aan het Huygens Instituut (Amsterdam). Voor een andere stage verzorgde ze de eindredactie van educatieve teksten over middeleeuwse literatuur voor de website Literatuurgeschiedenis.org.

Tijdens haar studie raakte Roos geboeid door een nauwelijks onderzochte collectie persoonlijke brieven van de Gelderse hertogin Mechteld van Gelre uit de veertiende eeuw. Daarover schreef ze ze uiteindelijk haar masterscriptie. Brieven zijn hierdoor een van haar favoriete middeleeuwse bronteksten geworden, omdat ze op een persoonlijk niveau over mensen van vroeger vertellen. Daarnaast vindt Roos het leuk om de persoonlijke verhalen achter te ontrafelen achter andere bronnen, zoals literaire teksten.

Het komende half jaar hoopt Roos veel bijzondere middeleeuwse stukken te mogen bekijken. Tijdens haar stage gaat ze namelijk helpen bij het systematisch documenteren en vastleggen van middeleeuwse handschriften en fragmenten uit Vlaamse collecties. Hiermee hoopt ze haar kennis en vaardigheden op dit vlak te verrijken.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-05-2023
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)