Nieuw in ons team: Emilie Bollens

Foto Emilie Bollens

Op 11 juli is Emilie Bollens gestart als beroepsinlevingsstagiair bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Emilie zal gedurende zes maanden het krantenproject Primeur ondersteunen. Hierbij worden 630.000 pagina’s bedreigd krantenerfgoed gedigitaliseerd.

Met een bachelor in de communicatiewetenschappen en in het toerisme en recreatiemanagement was doorstromen naar de erfgoedsector niet de meest voor de hand liggende keuze voor Emilie. Binnen beide diploma’s ging haar aandacht steeds weer naar erfgoed en geschiedenis. Zo koos ze telkens voor keuzevakken van archeologie en ook op reis ging haar aandacht steeds uit naar musea en geschiedenis. Na het behalen van deze beide diploma’s, werd voor haar duidelijk dat haar interesse zeker in de cultuur- en erfgoedsector ligt. 

Een eerste stap in deze richting was de opleiding behoudsmedewerker erfgoed. Hierdoor wist Emilie vrijwel meteen dat organische materialen, en zeker papier, haar interesseren. Dankzij een BIS-stage in de Openbare Bibliotheek in Brugge kreeg ze de kans om nauw in contact te komen met kostbare oude drukken en manuscripten. 

Tijdens haar stage bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken zal de focus op kranten liggen. Een van haar hoofdtaken zal zijn om onderzoek naar de krantentitels binnen het project Primeur samen te vatten in korte teksten voor opname in de krantencatalogus Abraham (krantencatalogus.be). Ze kijkt er ook naar uit om het digitale aspect van het bewaren van dit erfgoed te leren kennen en zich te verdiepen in de geschiedenis van de Belgische kranten. Daarnaast zal zij, indien nodig, bijspringen bij de uitvoering van andere projecten van de vzw.

Logo EFRO

Primeur ​kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-07-2023
  • |
  • Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)