Kranten uit kleine collecties binnenkort onder de scanner

twee registratoren registeren krant

Eind september haalde het Nederlandse bedrijf Picturae ca. 65.000 krantenpagina's op bij acht partners over heel Vlaanderen voor digitalisering. Vanaf november gaan deze pagina's onder de scanner als deel van een piloottraject om ook kleinere krantencollecties op te kunnen nemen in overkoepelende digitaliseringsinitiatieven. Deze piloot vormt het sluitstuk van het project Nieuwe Tijdingen, dat het ontwikkelen van een grootschalig digitaliseringsprogramma voor kranten als doel heeft.

Welke kranten?

Het piloottraject digitaliseert kranten afkomstig uit de collecties van het Stedelijk Museum Hoogstraten, Bakkerijmuseum Veurne, Stadsarchief Tielt en partners van de Erfgoedcel Waasland (gemeentearchief Beveren, gemeentearchief Temse, de heemkundige kring d’Euzie, stadsarchief Lokeren en de Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas). Dankzij hun bijdrage gaan binnenkort voornamelijk thematische en lokale kranten onder de scanner. Uit het Bakkerijmuseum worden bijvoorbeeld kranten zoals De bakkersbaas en Journal des patissiers de Belgique gedigitaliseerd. Via de collecties van het Stedelijk Museum Hoogstraten, het gemeentearchief Beveren en de heemkundige kring d’Euzie komen de historische lokale gazetten van Hoogstraten, Beveren-Waas en Stekene aan bod.

Waarom een piloot met kleine krantencollecties?

Krantencatalogus Abraham brengt het krantenlandschap in Vlaanderen in kaart. De gegevens uit deze catalogus tonen aan dat kleine krantencollecties talrijk zijn. Van de 105+ krantencollecties opgenomen in Abraham hebben meer dan de helft minder dan twintig krantentitels in bezit.

Overzicht van het aantal titels in krantencollecties in Vlaanderen. Bijna 60% van de collecties in Abraham (www.krantencatalogus.be) beheert minder dan 20 titels. Zo’n 42% bezit zelfs minder dan tien krantentitels. 

Deze kleine krantencollecties bevinden zich vaak in gemeente- of stadsarchieven, bij heemkringen of in musea. Het gaat met andere woorden over uiteenlopende organisaties die het behoud van kranten niet noodzakelijk als kerntaak hebben. Toch bevatten hun collecties heel wat interessante — en vaak unieke — titels. De grote respons en actieve deelname van dergelijke organisaties aan het project Nieuwe Tijdingen toont hoe groot het draagvlak is voor een gecentraliseerd digitaliseringsprogramma.

Overzicht van de collectiebeherende partners van Nieuwe Tijdingen per type organisatie. Bijna 60% zijn lokale archieven of heemkringen.

Bij het ontwikkelen van een blauwdruk voor een grootschalig digitaliseringsprogramma voor kranten  de ambitie van het project Nieuwe Tijdingen  moet rekening gehouden worden met de diversiteit binnen het krantenlandschap. Daarom is het essentieel dat ook deze kleine krantencollecties aan bod komen. Het piloottraject binnen Nieuwe Tijdingen dient als testcase om de bestaande workflow voor gezamenlijke digitalisering, die nu nog vooral rekening houdt met de noden van grote collecties, te finetunen voor deze partners. 

Meer weten over de vorige stappen?

Het transport naar de digitaliseringsfirma is een van de laatste stappen van het project, na de tijdsintensieve registratie en verpakking die de collectiebeheerders uitvoerden met ondersteuning van het projectteam. Wat dat concreet inhield kan je lezen in dit nieuwsbericht.

Over het project

Nieuwe Tijdingen is een samenwerkingsproject waar de Vlaamse Erfgoedbibliotheken met hoofdpartner meemoo en meer dan 60 partnerorganisaties werken aan de creatie van een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed.

Naast de digitalisering in samenwerking met organisaties met kleine krantencollecties omvat het project andere activiteiten ter voorbereiding van het krantenprogramma, waaronder een piloottraject voor de reprocessing van OCR-teksten en een valorisatieonderzoek naar de meest veelbelovende pistes om het gebruik van digitale krantencollecties te faciliteren.

Blijf je graag op de hoogte van dit project? Hou zeker onze website en sociale media in de gaten of schrijf je in voor onze projectnieuwsbrief

meer over Nieuwe Tijdingen

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-10-2023
  • |
  • Montaine Denys (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)