Welke competenties maken het verschil in de leeszaal?

Leeszaal

Er gebeurt tegenwoordig van alles in leeszalen van erfgoedbibliotheken. Studenten willen er bijpraten, een freelancer telefoneert hardop met een klant en een bezorgde burger zoekt informatie over wetgeving. De tijd dat een leeszaal een plek van gewijde stilte was, lijkt voorbij. Daarom ontwikkelde een internationale werkgroep met onder andere FARO en KBR een nieuwe visie op de leeszaalmedewerker, die ze ook vertaalde in een competentieprofiel. Daarin lees je in detail wat de nodige vaardigheden zijn en op welke manier je hiervoor een vormingsaanbod kan uitwerken.

Wie werkte mee aan het profiel?

 Jacqueline van Leeuwen (FARO) organiseerde op vraag van CHARTER samen met Céline Ben Amar van de Koninklijke Bibliotheek van België een internationale focusgroep. Collega's uit Italië, Slovenië, Nederland, Duitsland en Denemarken kwamen tot dezelfde conclusie: de leeszaalgebruikers veranderen en dat biedt − naast hier en daar wat wrijving − ook kansen, die ze vertaalden tot het profiel.

Wat is CHARTER?

'Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles' (CHARTER) streeft naar een duurzame, alomvattende strategie voor sectorale vaardigheden om te garanderen dat Europa beschikt over de nodige vaardigheden op het gebied van cultureel erfgoed om duurzame samenlevingen en economieën te ondersteunen. Het is een door Erasmus+ gefinancierde project dat in januari 2021 van start ging. 

 CHARTER maakte overigens ook een profiel voor educatieve medewerkers

 

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-12-2023
  • |
  • Emilie Bollens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)