Krantencatalogus Abraham verrijkt met nieuwe beschrijvingen

Schermafbeelding record 'Journal des petites affiches' in online krantencatalogu

Sinds kort kan je in de krantencatalogus Abraham nieuwe inhoudelijke en historische informatie over de kranten vinden. Ruim 130 titels kregen korte beschrijvingen waarmee gebruikers snel informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld de inhoudelijke focus van de krant en de ontstaansgeschiedenis. Deze verrijking van de databank is een van de realisaties van het GIVE-krantenproject Primeur en het project Nieuwe Tijdingen.

Korte beschrijvingen

In 2023 zijn er in het kader van de projecten Primeur en Nieuwe Tijdingen 129 krantentitels gedigitaliseerd van 16 collectiebeherende organisaties. Om kennis over deze kranten te vergaren en delen, hebben we bronnen over de kranten verzameld en de informatie samengevat in korte teksten. Dit leverde 132 nieuwe korte teksten op, die gebruikers nu terug kunnen vinden in de krantencatalogus Abraham. De teksten gaan zowel over de gedigitaliseerde kranten als een aantal gerelateerde kranten, bijvoorbeeld voorgangers en opvolgers, kranten gepubliceerd door dezelfde uitgever of oppositionele kranten.

De focus van de korte beschrijvingen ligt vooral op de inhoud en de historische omstandigheden van de kranten. Wat gaat de lezer in de krant vinden? Waarom was de krant opgericht en waarom stopte de publicatie? Zuivere technische en andere basisinformatie vindt de gebruiker nog steeds in de andere Abraham-velden. Denk daarbij aan de periode, plaats en frequentie van uitgave, de afmetingen en het aantal pagina’s per uitgave, de taal van de inhoud en dergelijke. Ook informatie over bezit in Vlaanderen en Brussel verschijnt nog steeds onderaan in elk record.

Om deze verbetering van Abraham te realiseren stelden we nieuwe richtlijnen op voor de korte beschrijvingen, gedocumenteerd in de Abraham-handleiding. Ook 38 reeds bestaande teksten zijn gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe richtlijnen.

Ontdek de kranten met korte beschrijvingen in Abraham

Aanvullende metadata

De twee digitaliseringsprojecten zorgden ook voor extra aanvullende informatie in Abraham. We verzamelen gegevens in Abraham op basis van secundaire bronnen zoals exports uit bibliotheekcatalogi. In het kader van deze projecten hadden we echter de kans om de kranten zelf te raadplegen in functie van de voorbereiding van transport en digitalisering. Zo hebben we veel bijkomende gegevens geregistreerd, onder meer taal, frequentie, afmetingen, aantal pagina’s per uitgave, periode van uitgave en bezitsgegevens. De verzamelde gegevens gebruikten we dus ook om Abraham te verrijken.

Meer over de registratie- en verpakkingsprocessen kan je lezen in dit nieuwsbericht

Een startpunt

In het kader van Primeur en Nieuwe Tijdingen hebben we extra kunnen inzetten op onderzoek naar de kranten en het schrijven en toevoegen van de korte teksten, maar veel krantentitels in Abraham missen nog zo’n tekst. 

Wil jij een tekst voorzien over een krant die in jouw collectie zit? Neem contact op met Sophia Rochmes via sophia@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

Over Abraham en de krantenprojecten

Abraham is een online catalogus van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Abraham brengt ruim 12.500 titels uit de krantencollecties van meer dan 100 instellingen in Vlaanderen en Brussel.

Naar de catalogus

Nieuwe Tijdingen is een samenwerkingsproject waar de Vlaamse Erfgoedbibliotheken met hoofdpartner meemoo en meer dan 60 partnerorganisaties werken aan de creatie van een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed.

Meer over Nieuwe Tijdingen

Primeur was het krantenproject binnen GIVE (Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering) in samenwerking met meemoo en acht erfgoedinstellingen. Het project kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer over Primeur

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-02-2024
  • |
  • Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)