Zoeken in Nieuws: 2014

Resultaat 1 - 10 van 121

Resultaten

Boekensteun succesvol van start

Projectfiches op Boekensteun.be
04-02-2014

Op het crowdfundingplatform Boekensteun kunnen erfgoedbibliotheken op zoek gaan naar financiering voor de conservering van hun oude boeken of collecties. Het platform werd drie maanden geleden door minister Schauvliege gelanceerd. Tijd voor een korte stand van zaken.

Vijf bibliotheken beten in oktober de spits af met een eigen fondsenwervingscampagne:

lees verder

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog
22-05-2014

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw lanceren de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. De prijs zal gedurende vijf jaar bachelor- en masterproeven over WO I in kaart brengen en bekronen.

2014-18 staat in het teken van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De ‘Groote Oorlog’ was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Miljoenen militairen en burgers lieten daarbij het leven. Een eeuw na deze feiten hebben de gebeurtenissen van ‘14-’18 nog steeds een fundamentele invloed op onze maatschappij.

lees verder

Gezocht: tijdschriften voor databank Heemkunde Vlaanderen

05-09-2014

Heemkunde Vlaanderen heeft de ambitie om alle heemkundige tijdschrift- en jaarboekartikels te bundelen in één centrale databank. In het handig doorzoekbare overzicht zal men onmiddelijk kunnen nagaan wat al verscheen over een onderwerp.

lees verder

Presentaties 'Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2014' beschikbaar

04-12-2014

19 november vondt in Hasselt het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2014 plaats. Het was de vijfde keer dat we het jaarlijkse forum voor dialoog en informatieuitwisseling in samenwerking met VVBAD organiseerden.

lees verder

Steun de renovatie van de Bornemse abdijbibliotheek

interieur abdijbibliotheek Bornem
21-03-2014

De abdij van Bornem zoekt 3.450 euro om een deel van de prachtige bibliotheekcollectie te kunnen reinigen, zuurvrij te verpakken en veilig en snel te verhuizen omwile van de noodzakelijke restauratie van het bibliotheekinterieur. Via de website van  Boekensteun kan iedereen een kleine of grote bijdrage overmaken.

lees verder

Gecensureerde Belgische kranten uit Eerste Wereldoorlog online

Voorpagina van Het Vlaamsche Nieuws op 5 maart 1918
27-06-2014

Gecensureerde (reguliere) dagbladen uit de Eerste Wereldoorlog zijn vanaf nu online raadpleegbaar op de website The Belgian War Press van het CEGESOMA. De clandestiene (sluik)pers uit de beide wereldoorlogen is daar al langer beschikbaar.  lees verder

‘De spreekwoordelijke druppel’: een advies aan de nieuwe minister

Iconische weergave van een druppel
17-10-2014

Op het 'Groot Onderhoud' presenteerde de voorzitter van de Adviescommissie Cultureel Erfgoed een 'landschapstekening'. Hierin wordt het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen dat via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerd wordt geschetst. Vooral de pijnpunten van de sector en die van de erfgoedbibliotheken werden scherp in de verf gezet.

lees verder

Nieuwe kennisdatabank voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

Schema met Biobliografie - Gemeenten - Thema's - Actoren
09-01-2014

Het verder in kaart brengen van de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed was een prioriteit van de ETWIE-werking in 2013. Met de nieuwe kennisdatabank ontsluit het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed nu het netwerk van actoren, collecties en expertise in dit domein.

lees verder

Aanvraag kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek: informatie en begeleiding

Logo Erkende erfgoedbibliotheek
30-04-2014

Elk jaar op 15 januari kunnen erfgoedbibliotheken via het Cultureel-erfgoeddecreet het kwaliteitslabel van een door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek aanvragen. Aan deze erkenning zijn voorlopig geen subsidies gekoppeld, maar we hopen dat hier snel verandering in komt.

lees verder

DocSafe: Interuniversitaire opleiding in digitaal informatiemanagement

Certificat inter-universitaire en management de l'information numérique
29-07-2014

DocSafe is een nieuwe, multidisciplinaire opleiding in digitaal informatiemanagement. De opleiding behandelt zowel organisatorische, juridische als technische aspecten.

lees verder