Zoeken in Nieuws: Digitaal erfgoed

Resultaat 21 - 30 van 152

Resultaten

Verslag hoorzitting Europese Commissie over cultureel erfgoed online

27-12-2010

Op 28 oktober 2010 organiseerde het Comité des Sages – de reflectiegroep die de Europese Commissie in april 2010 in het leven riep - een publieke hoorzitting over cultureel erfgoed online. Het Comité des Sages is ingesteld om de Europese Commissie te adviseren over de digitale agenda voor cultuur en erfgoed en in het bijzonder over de online toegankelijkheid van cultureel materiaal. De leden van het Comité zijn Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann en Jacques de Decker. lees verder

AMSAB brengt het weekblad Koekoek online

Voorpagina van Koekoek, humoristisch weekblad van Vooruit
13-09-2011

Van 1931 tot 1935 verscheen het geïllustreerde weekblad Koekoek bij de krant Vooruit. Dankzij het AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan de volledige reeks nu digitaal worden geraadpleegd.

lees verder

Resultaten eerste grootschalig onderzoek naar digitaal lezen in Vlaanderen

Gebogen flexibele e-reader
23-05-2011

De meerderheid van de Vlamingen leest nog steeds liever op papier dan digitaal. Wie een tablet bezit, gebruikt hem echter heel vaak om nieuws of magazines te lezen. Voor unieke informatie wil 60 procent van de mensen die een tablet bezitten zelfs betalen.  40 procent wil ook betalen om zijn favoriete tijdschrift digitaal te lezen als het op papier niet meer beschikbaar zou zijn.

lees verder

KB presenteert 400 jaar kranten online

KB
28-05-2010

De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, digitaliseert een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995. Vanaf vandaag is het eerste deel daarvan, één miljoen pagina’s, voor iedereen toegankelijk op kranten.kb.nl. Het betreft meer dan 70 verschillende kranten, van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant.

lees verder

Rapport haalbaarheidsstudie Vlaamse metadata-aggregator gepubliceerd

Schematische voorstelling aggregatie
14-03-2011

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) van de Vlaamse overheid heeft het eindrapport gepubliceerd van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor digitaal cultureel erfgoed. De studie werd in opdracht van CJSM uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakte deel uit van de stuurgroep.

lees verder

Call for proposals DISH 2011

DISH 6-9 december 2011 Rotterdam
30-03-2011

Van 6 t.e.m. 9 december 2011 organiseren Erfgoed Nederland en Digitaal Erfgoed Nederland de conferentie DISH2011 in Rotterdam. Voor deze conferentie zoekt men bijdragen van professionals en vernieuwers in de erfgoedsector.

lees verder

Nieuw kennisdossier DEN over 'open data'

Waaier met strookjes tekst 'Open data'
03-01-2012

Meer en meer instellingen binnen en buiten het erfgoedveld stellen hun data als 'open data' beschikbaar aan andere partijen. Op die manier kunnen nieuwe applicaties en toepassingen ontwikkeld worden en verschillende datasets gecombineerd worden en verrijkt.
  lees verder

Presentaties, video's en verslagen DISH2011 online

Logo DISH
20-12-2011

Van 6 t.e.m. 9 december 2011 vond in Rotterdam de tweede editie plaats van DISH, de internationale conferentie over digitaal erfgoed en de strategieën die erfgoedinstellingen toepassen. DISH 2011 stond in het teken van vier thema's: Business for Heritage, Crowdsourcing and Co-creation, Institutional Change en Building a New Public Space.

Op de website van Digitaal Erfgoed Nederland vindt u links naar presentaties, video's, verslagen en online reacties.

lees verder

Online tool voor klaren van intellectuele rechten

Logo ATHENA
16-06-2011

Voor erfgoedbibliotheken en andere culturele erfgoedinstellingen stelt het ATHENA-project (Access to cultural heritage networks across Europe) een online tool ter beschikking. De IPR-gids vereenvoudigt het klaren van intellectuele eigendomsrechten wanneer collecties online ter beschikking worden gesteld. 

lees verder

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren publiceert advies digitaal erfgoed

Voorpagina 'Waardeer Samenwerking'
30-04-2013

De Nederlandse Taalunie probeert Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed te stimuleren. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierover nu een advies uitgebracht. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek leverde een bijdrage door deelname aan een werkconferentie in juni 2012.

Het volledige advies vindt u in ons documentatie-overzicht. Hieronder de samenvatting.

lees verder