Zoeken in Nieuws: Digitale duurzaamheid

Resultaat 41 - 50 van 59

Resultaten

Deponering van digitale publicaties: bevraging van belanghebbende organistaties

Jongeman met e-reader
10-07-2014

Wat is de visie van uw organisatie op de langetermijnbewaring van elektronische publicaties? Dat is van belang voor ons onderzoek naar de mogelijkheden om digitale publicaties uit Vlaanderen systematisch te deponeren en te bewaren.

In een enquête polsen we naar de mening van het Vlaamse boekenvak, de bibliotheekwereld en de cultureel-erfgoedsector. Laat ook de stem van uw organisatie horen! lees verder

Rapport vervolgstudie over deponering van digitale publicaties beschikbaar

Omslag van de publicatie, met vrouw die leest van e-reader
13-12-2016

Op vraag van de Vlaamse overheid werkte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2016 aan een vervolg op de haalbaarheidsstudie naar een digitaal deponeringskader. We verdiepten ons verder in de manier waarop de depotwetgeving aangepast moet worden en startten overleg op met de Koninklijke Bibliotheek van België. Het eindrapport van deze studie naar een Belgisch kader voor de deponering van digitale publicaties is nu beschikbaar.

lees verder

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zoekt 'Conservator digitale collecties'

Digitalisering van een krant in het scanatelier
01-03-2013

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een erkende erfgoedbibliotheek die publicaties verzamelt rond Antwerpen, Vlaams cultureel erfgoed en de Nederlandse letterkunde. Ze is op zoek naar een klantgerichte conservator voor de elektronische erfgoedbibliotheek. Iemand die de digitale collecties selecteert, aankoopt, beheert en toegankelijk maakt voor het publiek. Ben jij die e-bibliofiel die de bibliotheekbeheersystemen kent, vlot communiceert, en over leidinggevende capaciteiten beschikt?

lees verder

Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de cultureel-erfgoedsector

Man aan boekscanner
05-11-2014

In het recentste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed vindt u een artikel dat ingaat op de digitale noden van enkele erfgoedinstellingen: een museum, een archief en een erfgoed­bibliotheek. De stand van zaken bij het Letterenhuis, het MIAT en de OB Brugge illustreert de digitale toestand van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. lees verder

Brugs erfgoed in nieuwe online catalogus

Bedrijvigheid in de conservenfabriek van Troffaes - Erfgoedbrugge.be
27-01-2017

Met de slogan ‘Beleef erfgoed waar je wil’ lanceerde Erfgoedcel Brugge samen met verschillende Brugse erfgoedpartners de gloednieuwe website www.erfgoedbrugge.be. Het rijke Brugse erfgoed werd de laatste jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Een gemeenschappelijk platform drong zich op.

lees verder

Presentaties vergadering Platform Digitale Duurzaamheid beschikbaar

Aanwezigen in de zaal in het Felixarchief
17-04-2013

Op 15 maart 2013 vond in het FelixArchief Antwerpen de tweede algemene vergadering plaats van het Platform Digitale Duurzaamheid.

De bijzonder boeiende presentaties (en enkele sfeerbeelden) van deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.digitaleduurzaamheid.be:

lees verder

Gesprek over 'digitaal geheugenverlies' op Klara

Digitaal geheugenverlies Collectieve amnesie
02-04-2015

Eind november 2014 organiseerde Theater Zuidpool een publiek debat over digitaal geheugenverlies. Op zaterdagmiddag 28 maart voerden twee gasten van toen, Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit Antwerpen) en Rony Vissers (coördinator PACKED vzw), een gelijkaardig gesprek met Werner Trio in het radioprogramma Trio op Klara.

lees verder

PACKED maakt studie over het hergebruik van genetwerkte cultuurdata

PACKED maakt studie ove hergebruik innovatief cultuurdata
23-05-2018

Het doel van de studie is om innovatieve use cases te identificeren, en zo een draagvlak te creëren voor het vrij beschikbaar stellen van cultuurdata in verschillende maatschappelijke domeinen
lees verder

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren publiceert advies digitaal erfgoed

Voorpagina 'Waardeer Samenwerking'
30-04-2013

De Nederlandse Taalunie probeert Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitalisering van erfgoed te stimuleren. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren heeft hierover nu een advies uitgebracht. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek leverde een bijdrage door deelname aan een werkconferentie in juni 2012.

Het volledige advies vindt u in ons documentatie-overzicht. Hieronder de samenvatting.

lees verder

Onderzoek Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar bewaarbeleid voor digitale publicaties uit Vlaanderen

Cover van de publicatie
13-08-2015

Steeds meer boeken, kranten en tijdschriften worden gepubliceerd via internet. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de haalbaarheid van een aanvullend deponeringskader voor digitale publicaties. Het rapport met beleidsaanbevelingen is nu beschikbaar.1 Een vervolg is in de maak.

lees verder