Zoeken in Nieuws: Ontsluiting (beschrijving)

Resultaat 31 - 40 van 155

Resultaten

Rapport haalbaarheidsstudie Vlaamse metadata-aggregator gepubliceerd

Schematische voorstelling aggregatie
14-03-2011

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) van de Vlaamse overheid heeft het eindrapport gepubliceerd van een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor digitaal cultureel erfgoed. De studie werd in opdracht van CJSM uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakte deel uit van de stuurgroep.

lees verder

Strategisch plan Europeana 2011-2015

1. Aggregate, 2. Facilicate, 3. Distribute, 4. Engage
14-01-2011

Europeana heeft haar Strategic Plan 2011-2015 uitgebracht. Het strategisch plan mag worden gezien als een eerste antwoord op het rapport The New Renaissance van het Comité des Sages over het online brengen van het Europese cultureel erfgoed. Daarin wordt aan Europeana een centrale rol toebedacht.

lees verder

Europese nationale bibliotheken gaan metadata vrij ter beschikking stellen

Linking Open Data-cloud
06-10-2011

De Conference of European National Librarians (CENL) is vorige week in Kopenhagen akkoord gegegaan met het in open licentie geven van de data van de 46 nationale bibliotheken die Europea rijk is. Deze bibliotheken beschikken over de bibliografische gegevens van een enorme hoeveelheid publicaties, die een groot deel van de in Europa opgebouwde kennis representeren.

lees verder

STCV goes digital: online exemplaren Universiteitsbibliotheek Antwerpen toegevoegd

Een boek uit STCV op het digitaal platform van de UA
09-03-2012

De Short Title Catalogus Vlaanderen, de bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek vóór 1801, neemt sinds dit jaar links op naar integraal gedigitaliseerde exemplaren van werken die in de databank zijn beschreven. Hierdoor is het mogelijk vanuit een STCV-record ineens een digitaal exemplaar te raadplegen. In eerste instantie werden 1042 van de Universiteitsbibliotheek Gent opgenomen.

lees verder

Zoeken op instellingstype in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Schermafbeelding kaartweergave Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
10-10-2011

Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hij functioneert als een wegwijzer voor de geïnteresseerde die op zoek is naar gegevens over de erfgoedbibliotheken en hun collecties. Daarnaast is de databank ook een belangrijk hulpmiddel voor beleidsontwikkeling.

lees verder

Call for papers 'International UDC Seminar 2011 - Classification and ontology’

Logo UDC Seminars
21-01-2011

Op 19 en 20 september 2011 organiseert het UDC Consortium (UDCC) een internationaal seminarie in Den Haag. Doel van deze conferentie is het bevorderen van de samenwerking en uitwisseling van expertise tussen verschillende sectoren die zich met het classificeren van kennis bezighouden: bibliografie, web en kunstmatige intelligentie (AI). Het is de bedoeling om meer te weten te komen over methodes voor het modelleren van ontologieën en het mogelijke gebruik hiervan voor het verbeteren en formaliseren van datamodellen voor bibliografische classificaties.

lees verder

Help mee bij het onderzoek naar terminologiebronnen

Eenvoudig schema van een thesaurus
25-11-2010

De komende maanden inventariseert Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) welke thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen worden beheerd en gebruikt door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen. Hiervoor is DEN nu op zoek naar instellingen die willen helpen door een vragenlijst in te vullen.

lees verder

Herhalingsoproep: Help mee bij onderzoek naar terminologiebronnen

Tagcloud website Vlaamse Erfgoedbibliotheek
20-01-2011

Tot eind januari 2011 is het mogelijk om thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen die worden beheerd door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen aan te melden bij DEN. Gebruik nu uw kans om mee te helpen aan deze inventarisatie en deel uw kennis!

lees verder

KB Zweden stopt met WorldCat wegens onenigheid over openheid gegevens

Voorgevel Zweedse Koninklijke Bibliotheek
03-01-2012

De Zweedse Koninklijke Bibliotheek gaat na meer dan zes jaar onderhandelen alsnog niet in zee met OCLC voor een samenwerking in WorldCat. Sinds 2007 bestond er een proefovereenkomst, maar sindsdien zijn OCLC en de Zweedse KB er niet in geslaagd het eens te worden over een definitief contract.

lees verder

Inventarisatie terminologiebronnen online beschikbaar

Schematische weergave verwante terminologieën
30-08-2011

Digitaal Erfgoed Nederland inventariseerde de afgelopen maanden wederom welke terminologiebronnen er door erfgoedinstellingen beheerd en gebruikt worden bij de ontsluiting van collecties en contextuele informatie. In 2006 voerde DEN al een eerste inventarisatie uit, die nu dus werd geüpdate.

In totaal werden er 63 terminologiebronnen aangemeld, door meer dan 70 erfgoedinstellingen uit Nederland en België/Vlaanderen. Terminologiebronnen zijn thesauri, (gecontroleerde) trefwoordenlijsten, taxonomieën, classificaties of ontologieën.

lees verder