Zoeken in Nieuws: Oude drukken, Historisch onderzoek, Call for Papers

3 resultaten

Resultaten

Call for papers 'De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur'

Titelpagina van Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1625)
07-02-2013

Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseert de Werkgroep Zeventiende Eeuw haar congres 'De zingende Nederlanden: actualiteit, identiteit en emotie in de vroegmoderne liedcultuur', in de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Momenteel loopt er een call for papers. Het congres biedt een podium voor lezingen van (cultuur)historici, kunsthistorici, muziek- en theaterwetenschappers, etnologen en letterkundigen rond de centrale vraagstelling: hoe functioneerden liederen als emotionerende, identiteitsvormende en opiniërende media?
lees verder

Call for papers 'New Bownde: New Scholarship in Early Modern Binding'

Late 19th century English Pastiche binding by William Pratt
07-02-2013

De Folger Shakespeare Library in Washington DC organiseert op 15 en 16 augustus 2013 een conferentie rond Engelse en Europese boekbanden.

Call for papers

'New Bownde: New Scholarship in Early Modern Binding' marks the culmination of a two year project to build an online database of binding images from the Folger collection. To date, the database contains more than 3,500 images of primarily early modern bindings, originating from England, Italy, France, Germany, and the Low Countries.

lees verder

Call for papers 'Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600'

logo Writing and Writing Practices in the Medieval Low Countries
23-09-2013

De Belgisch-Nederlandse werkgroep 'Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen' (SSNM) organiseert op 5 en 6 februari 2014 een congres in Maastricht. Voorstellen voor bijdragen kunnen nog ingediend worden tot 20 oktober. Meer informatie vindt u hier:

lees verder