Nieuws: Kranten

Piloot OCR-verbetering toont opportuniteiten en uitdagingen aan

krantenpagina in tool Page Viewer
10-06-2024

Dit voorjaar rondde de Vlaamse Erfgoedbibliotheken haar pilootproject rond OCR-verbetering af, in samenwerking met meemoo en erfgoedcel Stuifzand. Met behulp van AI voorzagen we 143.857 pagina’s van 25 krantentitels uit de digitale collectie van erfgoedcel Stuifzand van nieuwe machineleesbare tekst. De verbeterde OCR-bestanden zijn binnenkort te raadplegen via het ontsluitingsplatform Kempens Erfgoed. Ook meemoo neemt de bestanden op in hun digitale archief om op termijn de ontsluiting van de kranten op hetarchief.be te verbeteren.

lees verder

Haal meer uit je kranten. Rapport bundelt tips om digitale krantencollecties te valoriseren voor een divers publiek

titelpagina rapport communicatie & valorisatie gedigitaliseerde kranten
20-02-2024

Digitalisering bewaart de inhoud van historische kranten en andere erfgoed voor de toekomst en maakt dat materiaal toegankelijker voor allerlei doelgroepen en doeleinden. Maar beschikbaar zijn is slechts het startpunt voor de valorisatie van krantenerfgoed. Hoe kun je nu het best het gebruik van dat gedigitaliseerde materiaal stimuleren en faciliteren? In een rapport bundelen we advies rond communicatieacties en pistes voor valorisatie van gedigitaliseerde kranten voor drie doelgroepen.

lees verder

Krantencatalogus Abraham verrijkt met nieuwe beschrijvingen

Schermafbeelding record 'Journal des petites affiches' in online krantencatalogu
06-02-2024

Sinds kort kan je in de krantencatalogus Abraham nieuwe inhoudelijke en historische informatie over de kranten vinden. Ruim 130 titels kregen korte beschrijvingen waarmee gebruikers snel informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld de inhoudelijke focus van de krant en de ontstaansgeschiedenis. Deze verrijking van de databank is een van de realisaties van het GIVE-krantenproject Primeur en het project Nieuwe Tijdingen.

lees verder

Eerste blik op de resultaten van krantenproject Primeur

schermafbeelding website Tot in detail kranten showcase
13-12-2023

Op 30 november kreeg het publiek een eerste blik op de resultaten van ons project Primeur met de feestelijke lancering van www.totindetail.be. Binnen dit project worden 630.000+ krantenpagina’s gedigitaliseerd in samenwerking met meemoo en acht collectiebeherende organisaties. Niet alleen de grote landelijke titels, maar ook de vaak minder bekende regionale en lokale uitgaven worden dankzij dit project voor het eerst digitaal beschikbaar. lees verder

Kranten uit kleine collecties binnenkort onder de scanner

twee registratoren registeren krant
17-10-2023

Eind september haalde het Nederlandse bedrijf Picturae ca. 65.000 krantenpagina's op bij acht partners over heel Vlaanderen voor digitalisering. Vanaf november gaan deze pagina's onder de scanner als deel van een piloottraject om ook kleinere krantencollecties op te kunnen nemen in overkoepelende digitaliseringsinitiatieven. Deze piloot vormt het sluitstuk van het project Nieuwe Tijdingen, dat het ontwikkelen van een grootschalig digitaliseringsprogramma voor kranten als doel heeft.

lees verder

Een terugblik op de vierde Collegagroep ‘Digitalisering van Periodieken’

workshop kwaliteitscontrole
11-10-2023

Op donderdag 5 oktober kwamen 27 collega’s uit de sector samen voor de vierde collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’ georganiseerd door de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en FARO. Voor deze leerrijke dag trokken we naar de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven om ondergedompeld te worden in de thema’s van kwaliteitscontrole en samenwerkingen binnen digitaliseringsprojecten. 

lees verder

Nieuwe OCR voor bestaande digitale krantencollecties: de moeite waard?

Lay-outherkenning op een historische krantenpagina
11-09-2023

Wie zoekt, die vindt? Dat is jammer genoeg niet altijd het geval bij online kranten. Gedigitaliseerde kranten worden doorzoekbaar gemaakt met behulp van optical character recognition (OCR), een proces waarbij afbeeldingen van de gedrukte pagina’s omgezet worden naar computerleesbare tekst. Maar het omzettingsproces is zelden foutloos.

lees verder

Save the date! 05/10 - Collegagroep Digitalisering van periodieken

24-07-2023

Op donderdag 5 oktober 2023 komt de Collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’ voor de vierde keer samen. In de voormiddag staat het thema ‘Kwaliteitscontrole’ van gedigitaliseerde periodieken centraal. In de namiddag laten we verschillende sprekers aan het woord die hun ervaringen rond samenwerking binnen hun digitaliseringsprojecten toelichten. Het programma en verdere informatie volgt nog. Zet alvast de datum in je agenda!

lees verder

Casestudy’s geven inzicht in de gevaren voor historische krantencollecties in Vlaanderen

Depot met historische kranten
04-04-2023

We weten dat historische kranten niet het eeuwige leven hebben. Welke gevaren bedreigen de krantencollecties in Vlaamse instellingen nu precies? En wat zijn de oplossingen? Op basis van schaderegistratie bij enkele collectiebeherende organisaties en een literatuurstudie onderzocht de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken de materiële conditie van dit waardevolle erfgoed. lees verder

Meer dan duizend gedigitaliseerde parochiebladen van KADOC nu te vinden via krantencatalogus Abraham

Viewer met parochieblad
30-03-2023

Meer dan duizend parochiebladen, inclusief links naar de digitale exemplaren, zijn vanaf nu terug te vinden in de overkoepelende krantencatalogus Abraham. Deze toevoeging is het resultaat van een samenwerking met KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven.

lees verder

Weer een mijlpaal voor Primeur: eerste krantenpagina's gedigitaliseerd

Digitalisering set met twee camera's
06-02-2023

Eind januari ging de digitaliseringsfase van Primeur van start, een belangrijke mijlpaal voor het project. Primeur is een samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en acht erfgoedinstellingen. In de loop van 2023 zal digitaliseringsbedrijf Picturae binnen dit project 630.000 pagina’s kwetsbare kranten digitaliseren.

lees verder

Workshop 'Werken met XML-bestanden': een terugblik

Twee lachende vrouwen kijken naar laptopscherm.
08-12-2022

Op woensdag 30 november kwamen vijftien collega’s uit de sector samen voor een workshop ‘Werken met XML-bestanden’. lees verder

Dienstverlener tweede fase onderzoek OCR-kwaliteit historische kranten geselecteerd

Layout herkenning van krant De Belgische Standaard
19-10-2022

Het Zwitserse bedrijf Odoma is geselecteerd voor de uitvoering van uitgebreide evaluaties van de kwaliteit en verbeterpotentieel van de OCR (optical character recognition) van gedigitaliseerde krantencollecties in Vlaanderen. Het bedrijf kwam als beste uit de beoordeling door een jury van vertegenwoordigers van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo en twee internationale experten.

lees verder

Samenstelling landelijke selectielijst krantendigitalisering gestart

Banden van La Fédération Artistique in het depot van Erfgoedbibliotheek Hendrik
22-06-2022

Ongeveer 18 miljoen pagina’s historische kranten in Vlaanderen moeten nog gedigitaliseerd worden, maar voor hoeveel van deze krantenpagina’s is dat urgent? Samen met collectiebeherende instellingen stelt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken een landelijke selectielijst op van historische kranten in Vlaams bezit die hoogdringend moeten worden gedigitaliseerd.  lees verder

Digitaliseringspartner gevonden voor krantenproject Primeur

Beschadigd krant met scheuren en afbrokkeling
03-05-2022

Het Nederlandse digitaliseringsbedrijf Picturae is geselecteerd om 630.000 kwetsbare krantenpagina’s van acht Vlaamse erfgoedinstellingen te digitaliseren in het kader van het project Primeur. Het bedrijf kwam als beste uit een Europese selectieprocedure die sinds januari liep.

lees verder

Reddingsproject voor kwetsbare kranten van start

Kranten gebonden; enkele scanners, iemand achter laptop, barcodes
25-04-2022

Het project Primeur zorgt ervoor dat de inhoud van zeer kwetsbare kranten in Vlaamse erfgoedcollecties wordt veiliggesteld voor de toekomst. Nadat in februari de voorbereiding van start ging staan nu de eerste ladingen klaar voor transport naar de digitaliseringsfirma.

lees verder