Nieuws

Leestip: Onderzoek naar digitale tentoonstellingen

Voorpagina van de publicatie ‘Een dynamisch evenwicht vinden’
22-11-2010

Instellingen die overwegen om een digitale tentoonstelling te maken of die hun digitale aanbod eens aan een evaluatie willen onderwerpen, kunnen inspiratie opdoen met de verdienstelijke bachelorscriptie 'Een dynamisch evenwicht vinden'. Richtlijnen voor het in context presenteren van wetenschappelijke collecties op het web van Eva Thomas (Reinwardt Academie Amsterdam).

lees verder

Leestip: 'Business Planning for Digital Libraries'

Voorpagina 'Business Planning for Digital Libraries'
22-11-2010

Onder redactie van Mel Collier, hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Leuven, verscheen deze maand het boek Business Planning for Digital Libraries. International Approaches. Hoewel er al veel literatuur bestaat over digitale bibliotheken, was er nog geen bondige bundel over de zakelijke aspecten en het boek vult dit gat in de markt. In 21 artikels laten internationale auteurs uit het veld hun licht schijnen over de bedrijfsvoering van digitale bibliotheken. Samen vullen zij een theoretisch deel, een praktijkdeel en een deel met case studies.

lees verder

Nederlandse organisaties onderzoeken online publieksparticipatie in de culturele sector

Gebruikersicoon
18-11-2010

Woorden als interactie, participatie, netwerken en sharing worden tegenwoordig vaak gebruikt. Publieksparticipatie lijkt bijna een toverwoord voor de culturele sector. Participatie wordt op verschillende manieren aangeboden, van actief tot passief:

lees verder

Vlaamse Bib Web Awards 2010: Stem voor de website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Logo Bib Web Awards 2010
17-11-2010

Dit najaar organiseert de Bibliotheekschool van Gent de eerste Vlaamse Bib Web Awards. Dit zijn awards voor verdienstelijke websites en -toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. Cursisten van het graduaat BDI-kunde selecteerden voor 10 categorieën telkens circa 10 genomineerden.

lees verder

Planets: verwezenlijkingen en toekomst van een project rond langetermijnbewaring

Schema opzet Open Planets Foundations
17-11-2010

De Digital Preservation-site van de Library of Congres wijdt in de serie On the Leading Edge een artikel aan het Planets-project en de Open Planets Foundation.

lees verder

Presentaties hoorzitting Comité des Sages voor het online brengen van het Europese cultureel erfgoed

Logo Europese Commissie
17-11-2010

Op de website van de Europese Commissie zijn nu teksten, presentaties en video's beschikbaar die werden verzameld in het kader van de publieke hoorzitting van het 'Comité des Sages' voor het online brengen van het Europese cultureel erfgoed.

lees verder

15 januari: uiterste indiendatum aanvraag kwaliteitslabel

Erkenningsteken van Erkende erfgoedbibliotheek
15-11-2010

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kan elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het aanvragen van een dergelijk kwaliteitslabel verloopt volgens een procedure. Nieuwe dossiers kunnen slechts éénmaal per jaar ingediend worden. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 15 januari 2011.

lees verder

Enquête VVBAD over besparingen in de bibliotheeksector

Logo VVBAD
09-11-2010

In de bibliotheeksector circuleren verontrustende berichten rond ernstige bezuinigingen. De besparingen situeren zich zowel op Vlaams als op lokaal niveau. Via een enquête wil de VVBAD de ernst van de situatie inschatten. De resultaten worden gebruikt om verder actie te ondernemen naar de betrokken overheden. Daarom vraagt VVBAD alle bibliotheken even tijd te nemen om deze enquête goed in te vullen.

lees verder

KB Den Haag brengt Lancelotcompilatie online

Afbeelding van het hof van koning Arthur uit een Spiegel Historiael
04-11-2010

Een van de onbetwiste topstukken in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KB) is het handschrift met de zogenaamde Haagse Lancelotcompilatie. De compilatie bestaat uit in totaal tien verschillende teksten. Drie van deze teksten gaan over Lancelot, een van de belangrijkste ridders van de Ronde Tafel van koning Arthur: Lanceloet, Queeste van den Grale en Arturs doet

lees verder

Antwerpse conservatoriumbibliotheek presenteert webtentoonstelling rond de collectie Dubar

Jaime Laredo (Beeld uit de Collectie Dubar)
04-11-2010

In 2009 kon de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de Collectie Dubar verwerven. Deze belangrijke privéverzameling, met vooral Belgische muziek, is de vrucht van decennialang gepassioneerd collectioneren door Pierre Dubar: van trouvailles op rommelmarkten tot aankopen bij gespecialiseerde antiquariaten. Het resultaat is een unieke collectie met meer dan tweeduizend volumes, goed voor meer dan 3.000 composities, boeken en brieven, waaronder honderden zeldzame eerste drukken en unica. lees verder

Overzicht werkingssubsidies Kunsten en Erfgoed 2011

Fragment biljet 500 euro
01-11-2010

De Vlaamse Regering keurde op 22 oktober 2010 het ontwerpdecreet voor de intiële begroting van 2011 goed. Met die beslissing heeft de Vlaamse Regering de contouren vastgelegd van de begroting die wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Dit ontwerpdecreet wordt pas van kracht wanneer het door het Vlaams Parlement is gestemd. De stemming in het Vlaams Parlement over de begroting, vindt meestal op het einde van de maand december plaats.

lees verder

Nieuwe subsidieronde voor Nederlands CATCH-programma

Continuous Access to Cultural Heritage. A computer science research programme
01-11-2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt opnieuw een bedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek op het snijvlak van cultureel erfgoed, geesteswetenschappen en informatica in het kader van het programma CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage)

lees verder

Joppe de boekenworm vertelt over de Bijbel van Anjou

Joppe de boekenworm. Verhalen verborgen in een middeleeuws handschrift
28-10-2010

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd' schreef Katharina Smeyers het kinderboek Joppe de boekenworm. Joppe en zijn familie wonen al meer dan 600 jaar in het boek. Ze vertellen met veel enthousiasme de spannende avonturen die ze in de bijbel die door koning Robert de Wijze werd besteld, beleefden.

lees verder

‘Gedrukte Stad’. STCV en de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen

Titelpagina van een boek uit de tentoonstelling Gedrukte Stad
27-10-2010

In de Info van de VVBAD van oktober beschrijft Willy Van de Vijver, hoofdarchivaris van Mechelen, de geschiedenis van de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen en het gunstige effect dat de samenwerking met de Short Title Catalogus Vlaanderen had op de bibliotheekwerking binnen het Mechelse Stadsarchief. Dankzij de VVBAD staat dit boeiende artikel, ‘Gedrukte Stad’. STCV en de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen, nu ook op onze website.

lees verder

Campagnebeeld Erfgoeddag 2011 gelanceerd

Campagnebeeld Erfgoeddag 2011
25-10-2010

Toegegeven: elk jaar opnieuw is het wat zoeken naar een krachtig beeld dat tegelijk inhoudelijk verrassend is, voldoende sprekend-communicatief blijkt én waarop de publiekscampagne kan geschraagd worden. In een tijd van visuele overvloed zijn ‘eenvoud’, ‘rust’ en het vermogen om de vele, verschillende doelpublieken aan te spreken belangrijke voorwaarden om dit campagnebeeld mee op te bouwen.

lees verder

Short Title Catalogus Vlaanderen voegt in Limburg veertienduizendste beschrijving toe

Pamflet Repentir malheureux
21-10-2010

Deze week werd de veertienduizendste beschrijving, een achttiende-eeuws pamfletje uit de collectie van de Provinciale Bibliotheek Limburg, toegevoegd aan de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). De voorbije jaren groeide de databank in snel tempo aan. Per jaar worden er meer dan tweeduizend nieuwe beschrijvingen aan de STCV toegevoegd. Jaarlijks worden ook meer dan drieduizend exemplaren uit belangrijke Vlaamse erfgoedcollecties via de STCV ontsloten.

lees verder