Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Dialoog

Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Via deze jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Op het platform toetst de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw haar werking (in het voorbije en toekomstige werkingsjaar) af bij de brede sector. Daarbij is er ruimte zijn voor debat, maar ook tijd om te luisteren naar de verzuchtingen, noden en wensen van bewaarbibliotheken in Vlaanderen.

Ontmoeting

Tegelijkertijd wordt het ontmoetingsmoment benut om informatie-uitwisseling te stimuleren en om de sector verder te professionaliseren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door sprekers uit te nodigen die bepaalde facettten van de werking van erfgoedbibliotheken behandelen. Op die manier is het overlegplatform een forum voor dialoog, netwerking en samenwerking voor de sector van erfgoedbibliotheken.

Deelnemen?

Het overlegplatform is een open vergadering die kan bijgewoond worden door alle medewerkers van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deelname is gratis. De uitnodiging en het programma van elk overlegplatform worden gepubliceerd op de websites van de VVBAD en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
01-2010
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 09-10-2018