Heleen Wyffels

Werkzaam bij
Organisatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Functie 
Expert oude drukken en analytische bibliografie
Functie 
Stafmedewerker vorming
Contactgegevens
Over mij
Aandachtsgebieden 
Oude drukken & incunabelen
STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek
IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst

Beleidsplanning VEB
Expertises 
Heleen behaalde een master Geschiedenis en een master Kunst, cultuur en erfgoed. Als boekhistorica verdiepte ze zich vervolgens in de vroegmoderne boekproductie in deze contreien. In 2021 verdedigde ze met succes een doctoraat aan de KU Leuven met als titel Women and Work in Early Modern Printing Houses. Family Firms in Antwerp, Douai and Leuven (1500-1700). Bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken zet ze zich als projectleider oude drukken in voor de projecten STCV. De Vlaamse bibliografie van het handgedrukte boek en IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst. Daarnaast zet Heleen ook in op expertise over oude drukken en wil ze kennisdeling rond dat onderwerp faciliteren in de brede sector via de collegagroep oude drukken, advies en vormingen.

Voorbije activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)

Cunctando Propero - Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)
01-2000

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek vóór 1801. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken bouwt deze online databank actief verder uit.

lees verder

Vorming

Magazijn van de Universiteitsbibliotheek Leuven
01-2010

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw ondersteunt de professionalisering en de inhoudelijke ondersteuning van Vlaamse erfgoedbibliotheken door op regelmatige tijdstippen een vormingsmoment te organiseren.

lees verder

IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst

Impressum Aalst 1473
01-2022 - 12-2023

In samenwerking met collectiebeherende instellingen registreren de Vlaamse Erfgoedbibliotheken alle in Vlaanderen gedrukte incunabelen in Vlaams bezit op basis van een gestandaardiseerd model.

lees verder

Traject beleidsplan 2024-2028

Krijtbord met worden rond bleidsplanning
01-2022 - 12-2022

Eind 2022 diende de Vlaamse Erfgoedbibliotheken een nieuw beleidsplan in bij de Vlaamse overheid. Het plan legt de lijnen van onze dienstverlening voor de periode 2024-2028 vast en vormt de basis van onze aanvraag voor een werkingssubsidie. Aan het opstellen van dit plan ging een uitgebreid participatief traject vooraf. Zo kunnen we op maat van de sector werken.

lees verder