Sara Moens

Sara Moens
Werkzaam bij
Organisatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Functie 
Expert collecties
Functie 
Stafmedewerker communicatie
Contactgegevens
Telefoon 
+32 3 202 87 82
Over mij
Aandachtsgebieden 
Sara Moens studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent en Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Als onderzoeker aan het Henri Pirenne Institute (UGent) schreef ze een doctoraat over het kloosterwezen tijdens de middeleeuwen. Ze verdiepte zich ook in de studie van handschriften, teksteditie van Latijnse teksten en paleografie. Daarna was ze actief als beleidsondersteuner bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Sinds juni 2019 is Sara aan de slag bij Vlaamse Erfgoedbibliotheken als expert collectiebeleid. Ze is het aanspreekpunt voor het waarderen van collecties, het maken van collectiebeleidsplannen, het afstemmen van collectieafspraken en vragen rond behoud en beheer. Sara is ook projectleider van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en leidde het pilootproject Wijzer Waarderen.

Lopende activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Adviesverlening

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven
01-2010 - 12-2026

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Ze doet hiervoor een beroep op haar medewerkers en de organisaties binnen haar netwerk.

lees verder

Collectiebeleid

Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge
10-2010 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw ondersteunt collectiebeheerders bij hun collectiebeleid, zoals het waarderen van collecties, het opmaken van collectieplannen, het segmenteren van collecties in deelcollecties enz.

lees verder

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
01-2009 - 12-2028

Via de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw het bibliothecair erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

lees verder

UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken

Verzuring van het boekblok
01-2010 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw heeft in de periode 2013-2015 in samenwerking met experts een statisch model voor schaderegistratie in bibliotheken ontwikkeld en geoperationaliseerd.

lees verder

Collegagroep 'Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed'

Boek met beschadiging aan de rug
01-2020 - 12-2028

In deze groep kunnen collega's op een informele manier praktijkgerichte kennis en ervaringen uitwisselen rond alles wat met het behoud en beheer in erfgoedbibliotheken en andere documentaire erfgoedcollecties te maken heeft. 

lees verder

Collegagroep 'Beladen Bibliothecair Erfgoed'

01-2024 - 12-2028

In deze groep kunnen collega's op een informele manier ervaringen uitwisselen en kennis opbouwen rond alles wat met het beladen bibliothecair erfgoed te maken heeft. 

lees verder

Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Logo Cometa
09-2011 - 12-2028

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw is medepromotor van dit Vlaamse model voor het op collectieniveau beschrijven van erfgoedcollecties.

lees verder

GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties

Voorpagina Belgisch Staatsblad
07-2015 - 12-2028

Sinds 2021 coördineert de Vlaamse Erfgoedbibliotheken GovPub, het platform rond seriële overheidspublicaties. Het doel is om tot collectieafspraken en -uitwisseling te komen.

lees verder

Waarderen van Bibliothecair Erfgoed

Drie mensen die bibliothecair erfgoed bestuderen
01-2018 - 12-2028

Heel wat erfgoedbibliotheken hebben baat bij het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Daarom ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken een methodiek, specifiek toegespitst op het waarderen van bibliothecair erfgoed. Wie vragen heeft rond de methodiek of waarderen, kan altijd bij ons terecht!

lees verder

Voorbije activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheken
01-2010

Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Via een jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen onze cultureel-erfgoedgemeenschap.

lees verder

Collectiewijzer 2020

Mock-up van een organisatiepagina in de Collectiewijzer
01-2019 - 12-2020

In 2020-2021 vernieuwen we onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. De databank krijgt een inhoudelijke update en ook de datainfrastructuur wordt grondig vernieuwd.

lees verder

Collegagroep 'Collectieplan'

Omslag publicatie 'Naar een collectieplan in 6 stappen'
12-2012 - 12-2014

In de periode 2013-2014 maakten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werk van hun eigen collectieplan. Ze deden dit via een collegagroep onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De expertise die binnen dit traject is verzameld is gedeeld met de sector in een publicatie.

lees verder

Traject beleidsplan 2024-2028

Krijtbord met worden rond bleidsplanning
01-2022 - 12-2022

Eind 2022 diende de Vlaamse Erfgoedbibliotheken een nieuw beleidsplan in bij de Vlaamse overheid. Het plan legt de lijnen van onze dienstverlening voor de periode 2024-2028 vast en vormt de basis van onze aanvraag voor een werkingssubsidie. Aan het opstellen van dit plan ging een uitgebreid participatief traject vooraf. Zo kunnen we op maat van de sector werken.

lees verder

Traject Calamiteitenplanning

Rode plastic box met opschrift Disaster preparedness kit
01-2022 - 12-2022

In dit traject werken een aantal erfgoedbibliotheken en archieven aan de voorbereiding van een calamiteitenplan. Ze doen dit onder begeleiding van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO.

lees verder

Waarderingstraject wiskundige oude drukken

Voorpagina van Wisconstige Gedachtenissen van Simon Stevin uit 1608
09-2019 - 12-2020

In dit waarderingstraject nemen vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken uit de periode 1570-1620 onder de loep. Zo krijgen we een beter beeld van de intellectuele wereld van de beroemde Brugse wiskundige Simon Stevin (1548-1620).

lees verder

Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen

Afbeelding van een weegschaal
04-2017 - 09-2019

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en haar projectpartners onderzochten al doende de bruikbaarheid in bibliotheken van bestaande waarderingsmethodieken. We peilden de erfgoedwaarden van gelijkaardige deelcollecties in verschillende instellingen. Het project resulteerde in een waardeermethodiek en instrumentarium voor de sector.

lees verder

Publicaties

Van deze medewerker zijn de volgende publicaties opgenomen in ons documentatie-overzicht: