Sophia Rochmes

Sophia Rochmes
Werkzaam bij
Organisatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Functie 
Expert periodieken en digitalisering
Functie 
Stafmedewerker projectwerking
Contactgegevens
Telefoon 
+32 3 202 87 82
Over mij
Aandachtsgebieden 
Sophia Rochmes studeerde kunst- en boekgeschiedenis aan de Universiteit van Californië en schreef een doctoraat over vijftiende-eeuwse Vlaamse handschriften. Ze is Senior Fellow van de Andrew W. Mellon Society of Fellows in Critical Bibliography. Sophia heeft ervaring bij kunstmusea, o.a. Getty Museum and Research Institute (Los Angeles) en Norton Simon Museum (Pasadena), en bij een art-tech bedrijf. Daar heeft ze de digitalisering van kunstboeken gecoördineerd in samenwerking met musea en uitgeverijen. Sinds juni 2019 is Sophia projectleider van Abraham 2020, een registratie- en digitaliseringsproject van historische kranten.

Lopende activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Abraham. Catalogus van Belgische kranten

Verzuurde kranten uit de Universiteitsbibliotheek Leuven
11-2007 - 12-2028

Abraham is een repertorium van Belgische kranten in Vlaamse en Brusselse erfgoedinstellingen dat door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken wordt onderhouden en uitgebouwd.

lees verder

Collegagroep 'Digitalisering van periodieken'

Krant De Waarheid, 1871
02-2020 - 12-2028

In deze collegagroep komen professionals uit de sector samen om aan kennisuitwisseling te doen en ervaringen rond de digitalisering van kranten en tijdschriften te delen. 

lees verder

Voorbije activiteiten

Deze medewerker is uw aanspreekpunt voor:

Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws

Jonge vrouwen bekijken historische kranten
01-2019 - 12-2020

Samen met collectiebeherende instellingen brengt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken alle Belgische kranten uit de periode 1800-2020 in Vlaams bezit op een gestandaardiseerde wijze in kaart.

lees verder

Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed

Beschadigde historische krant
01-2021 - 03-2024

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo bouwen samen met collectiebeherende instellingen een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed. Het project valoriseert bestaande digitale krantencollecties en maakt ze via een performante centrale toegang beschikbaar voor een breed publiek in Vlaanderen en daarbuiten. Een eerste digitaliseringsgolf van papieren kranten vormt het startschot van de reddingsoperatie.

lees verder

Primeur. Reddingsproject voor bedreigd Vlaams krantenerfgoed

Verzuurde krant met schuur
07-2021 - 12-2023

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo coördineren samen het project Primeur waarbinnen meer 600.000 pagina's bedreigd Vlaams krantenerfgoed wordt gedigitaliseerd. Het project wordt uitgevoerd met middelen van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en in samenwerking met acht erfgoedinstellingen.

lees verder