Zoeken: Abraham. Catalogus van Belgische kranten

Resultaat 1 - 10 van 55

Resultaten

Abraham | Dossierpagina | 25-09-2018

Medaillion met man met baard en jaartal 1605Abraham is een online catalogus van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De databank kan vrij worden geraadpleegd op krantencatalogus.be.

De krantendatabank is genoemd naar de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652). Die gaf in 1605 een van de allereerste kranten ter wereld uit en is een pionier van de dagbladpers.

Lees verder

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken gekoppeld aan de Short Title Catalogus Vlaanderen | Nieuwsbericht | 05-12-2011

Logo STCV
05-12-2011

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek probeert de databanken die zij ontwikkelt op een zinvolle manier te integreren. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengt het bibliotheekerfgoed van bewaarinstellingen in Vlaanderen en Brussel zo goed mogelijk in kaart. De Short Title Catalogus Vlaanderen is de bibliografie-in-wording van het in Vlaanderen vóór 1801 gedrukte boek. lees verder

Databanken en websites | Infopagina | 24-10-2013

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken onderhoudt een aantal databanken, die publiek toegankelijk zijn. Hieronder een kort overzicht. Over alle databanken vindt u uitgebreidere informatie in bijbehorende dossiers. Lees verder

Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen wordt ontsloten via Anet | Nieuwsbericht | 17-01-2012

Boekenrek met oude boeken
17-01-2012

De Mechelse editie van Gazet van Antwerpen meldt dat de bibliotheekcollectie van het Stadsarchief van Mechelen zal worden ontsloten via Anet, de netwerkcatalogus van de Universiteit Antwerpen. De Mechelse Stedelijke
Erfgoedbibliotheek omvat meer dan 33.000 titels, zowel boeken als kranten en tijdschriften.

lees verder

Deelnemende instellingen | Dossierpagina | 28-01-2016

Overzicht van bibliotheken en andere erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel waarvan de collectie Belgische kranten geheel of gedeeltelijk in de krantendatabank Abraham is opgenomen.1

  • 1. Voor de collecties van de instellingen waarvoor geen link is opgenomen, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Peildatum aantal titels: 2022-09-05.
Lees verder

Waarom Abraham? | Dossierpagina | 01-06-2010

Historische kranten met afbrokkelende randenKranten zijn kwetsbaar

Kranten zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze zijn een waardevolle bron voor historisch onderzoek. Ook bij het grote publiek zijn ze in trek.

Lees verder

Abraham. Catalogus van Belgische kranten | Activiteit | 19-05-2010

Verzuurde kranten uit de Universiteitsbibliotheek Leuven
11-2007 - 12-2023

Abraham is een repertorium van Belgische kranten in Vlaamse en Brusselse erfgoedinstellingen dat door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken wordt onderhouden en uitgebouwd.

lees verder

Project Presse-Papier | Dossierpagina | 26-01-2011

Kwetsbare kranten in de Openbare Bibliotheek BruggeOmdat in België nauwelijks 15% van de Belgische kranten was gemicrofilmd of gedigitaliseerd, en vanwege de vrees dat enkele lokale samenwerkingsprojecten nauwelijks afdoende konden zijn om de dreigende teloorgang van de Belgische krantencollecties het hoofd te bieden, lanceerden Lees verder

Welke collecties zijn opgenomen? | Dossierpagina | 09-12-2015

Ingebonden kranten klaar om opgehaald te worden door de lezer. Leeszaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - AntwerpenAbraham schetst een vrij volledig beeld van wat aan Belgische kranten wordt bewaard in Vlaanderen en Brussel.

Lees verder

Beschikbaarheidsgegevens | Dossierpagina | 27-01-2011

Lade van een magazijnkast met kranten op microfilm

Records in de krantendatabank Abraham bevatten de volgende gegevens over de beschikbaarheid van de kranten:

Lees verder