Zoeken: Atlas, Facsimile

2 resultaten

Resultaten

Intekening op facsimile van Atlas der Neederlanden geopend | Nieuwsbericht | 29-03-2012

Banden van de Atlas der Neederlanden
29-03-2012

De Atlas der Neederlanden is waarschijnlijk de grootste en meest complete atlas van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die ooit werd samengesteld in de gehele geschiedenis van de Lage Landen tot 1815. Dit immense verzamelwerk, bestaande uit negen zware, in leer gebonden foliobanden met gedrukte en handgetekende kaartbladen uit de late zeventiende, de achttiende en de vroege negentiende eeuw, geeft een gedetailleerd topografisch totaalbeeld van het toenmalige Nederland en deels ook van het toen bij het Koninkrijk behorende België en Luxemburg. 

lees verder

Bekijk een documentaire over de 'Atlas Blaeu - Van der Hem' | Nieuwsbericht | 01-06-2012

Fragment uit de Atlas Blaeu - Van der Hem
01-06-2012

De Atlas Blaeu-Van der Hem is een belangrijke nog intacte collectie van kaarten, topografische prenten en tekeningen uit de zeventiende eeuw. Deze zogenaamde verzamelatlas werd samengesteld door de Amsterdamse jurist Laurens van der Hem (1621-1678) en bestaat uit vijftig banden met meer dan 2400 (zee)kaarten, landschappen, stads-, haven- en zeegezichten.

lees verder