Zoeken: Beleid

4 resultaten

Resultaten

Vzw | Dossierpagina | 24-10-2013

Leden van de vereniging en het team in 2018

De Vlaamse erfgoedbibliotheek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

Rechtspersonen

  • de stad Antwerpen
  • de Universiteit Antwerpen
  • de stad Brugge
  • de Universiteit Gent
  • de KU Leuven
  • de stad Hasselt

Natuurlijke personen

Lees verder

Makelaardij in erfgoed - Praktijkkennis voor bruggenbouwers | Documentatie | 31-05-2011

Voorpagina van de publicatie
Makelaardij in erfgoed - Praktijkkennis voor bruggenbouwers, Edited by Birgit Geudens. Brussel: FARO vzw, tapis plein vzw, KATHO, departement Ipsoc, opleiding Bachelor Sociaal Werk, 2011.

Dat cultureel erfgoed mensen kan verbinden en gemeenschappen kan motiveren, weten we natuurlijk al lang. Maar hoe bouw je in de praktijk bruggen tussen erfgoed en de maatschappij? Hoe laat je mensen met heel veel verschillende invalshoeken samenwerken aan een dynamisch erfgoed? En in welke mate kunnen sociaal-agogische praktijken hierbij een...

meer

Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek... Eindrapport | Documentatie | 28-01-2011

Voorpagina van de publicatie

In het jaar 2000 stelde het Antwerpse Stadsbestuur in het bestuursakkoord dat er voor zijn stedelijke wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen verduidelijking en rationalisering moest worden nagestreefd. Zo ook voor de Stadsbibliotheek met als belangrijke randvoorwaarden een betere ontsluiting en een bredere publieke toegankelijkheid. Externe...

meer

Doelstellingen 2019 - 2023 | Documentatie | 10-10-2020

Voorpagina van de publicatie
Doelstellingen 2019 - 2023. Berchem: Vlaamse Erfgoedbibliotheken, 2019.

meer