Zoeken: Bibliotheek Hasselt Limburg

Resultaat 1 - 10 van 25

Resultaten

Zeven erfgoedbibliotheken ontvangen een kwaliteitslabel van de Vlaamse overheid | Nieuwsbericht | 06-07-2011

Erkende Erfgoedbibliotheek
06-07-2011

Sinds het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties zoals erfgoedbibliotheken, archieven en musea door het uitreiken van een kwaliteitslabel. In het voorjaar 2011 dienden dertien organisaties een aanvraag in, waarvan het merendeel een aanvraag als erfgoedbibliotheek.

lees verder

Reizende fototentoonstelling 'Erfgoedbibliotheken' | Agendabericht | 26-05-2011

Magazijnier met boek
28-05-2011 - 25-06-2011

Op 28 mei 2011 opent in de Provinciale Bibliotheek Limburg de nieuwe fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’. Dertig verrassende beelden onthullen de verborgen kantjes en schatten van twaalf erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. De tentoonstelling zal de komende maanden op verschillende locaties gratis te bezoeken zijn. Met dit initiatief dat de steun kreeg van de Vlaamse Gemeenschap wil de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek het brede publiek laten kennis maken met de rijkdom en diversiteit van erfgoedbibliotheken.

lees verder

Provinciale Bibliotheek Limburg neemt grootste sorteerinstallatie in de Benelux in gebruik | Nieuwsbericht | 02-02-2012

Ontwerptekening deel sorteerinstallatie
02-02-2012

De Provinciale Bibliotheek Limburg, partnerbibliotheek van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, is zaterdag 21 januari na een gedeeltelijke verbouwing officieel heropend. De verbouwing maakte het mogelijk om het het grootste documentsorteersysteem van de Benelux te installeren. Er werd 1 miljoen euro geïnvesteerd in een automatisch systeem met zelfuitleenbalies, betaalautomaten en een inleverkluis die ook 's nachts gebruikt kan worden.

lees verder

STCV aan de slag in de Provinciale Bibliotheek Limburg | Nieuwsbericht | 16-09-2010

Voorgevel van de Provinciale Bibliotheek Limburg
16-09-2010

Een team bestaande uit de STCV-projectmedewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en twee medewerkers van de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) te Hasselt werkt sinds kort aan de ontsluiting van de collectie oude drukken van de PBL in de STCV-databank. In de komende acht maanden zullen alle boeken gedrukt in Vlaanderen voor 1801 verwerkt worden.

lees verder

Short Title Catalogus Vlaanderen voegt in Limburg veertienduizendste beschrijving toe | Nieuwsbericht | 21-10-2010

Pamflet Repentir malheureux
21-10-2010

Deze week werd de veertienduizendste beschrijving, een achttiende-eeuws pamfletje uit de collectie van de Provinciale Bibliotheek Limburg, toegevoegd aan de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). De voorbije jaren groeide de databank in snel tempo aan. Per jaar worden er meer dan tweeduizend nieuwe beschrijvingen aan de STCV toegevoegd. Jaarlijks worden ook meer dan drieduizend exemplaren uit belangrijke Vlaamse erfgoedcollecties via de STCV ontsloten.

lees verder

Tentoonstelling 'De Virga Jessefeesten in woord en beeld' | Agendabericht | 27-07-2010

Beeld van de Virga Jesse
06-03-2010 - 25-09-2010

De tentoonstelling De Virga Jessefeesen in woord en beeld sluit aan bij de tentoonstelling Limburg feest! die een beeld geeft van de rijke Limburgse feestcultuur. Onder meer komen de vele Mariaprocessies aan bod met als voorbeeld deze van Kortenbos. De Virga Jessefeesten in woord en beeld diept dit onderwerp verder uit en speelt tegelijkertijd in op de actualiteit. Van 13 tot 29 augustus 2010 viert Hasselt immers de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten.

lees verder

Tentoonstelling 'Hoe media verhalen. Een historische kijk op actuele thema's' | Agendabericht | 21-10-2010

Provinciegouverneur Roppe leest de krant
16-10-2010 - 19-02-2011

Media zijn middelen tot overdracht en verspreiding van informatie en kennis. Wie zich thuis wil voelen in onze maatschappij dient vertrouwd te zijn met de verschillende media en kritisch ermee om te gaan. Door het tonen van oude en recente documenten uit de erfgoedcollecties van het Historisch Informatiepunt Limburg (HIPLimburg), geeft deze tentoonstelling van de Provinciale Bibliotheek Limburg een historische kijk op een aantal onderwerpen die vandaag in de media leven.

lees verder

Tentoonstelling 'Over oude drukken. Kennismaken met boeken gedrukt vóór 1840' | Agendabericht | 19-03-2012

Detail van de omslag van een oude druk uit de collectie 'Oude drukken'.
03-03-2012 - 29-09-2012

Om de Collectie Oude Drukken en het project voor preventieve conservatie bij het brede publiek bekend te maken organiseert de Provinciale Bibliotheek Limburg in 2011 en 2012 onder de titel ‘Gedrukt verleden’ drie tentoonstellingen. De tentoonstelling ‘Over oude drukken. Kennismaken met boeken gedrukt vóór 1840’ is hiervan de eerste.

De tentoonstelling laat het brede publiek kennismaken met oude drukken. Zij legt uit wat oude drukken zijn en toont hun voornaamste kenmerken.

lees verder

Tentoonstelling 'Limburgs beleid in de kijker' | Agendabericht | 14-04-2011

Wapenschild Provincie Limburg en Limburgsymbool
09-04-2011 - 26-08-2011

Het Limburggevoel dat vandaag overal in de provincie Limburg leeft, is voor een goed deel te wijten aan de sterke aanwezigheid van het provinciebestuur op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Deze aanwezigheid vindt zijn oorsprong op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het provinciebestuur zag toen immers in zelfredzaamheid de enige oplossing voor de Limburgse economische, sociale en culturele problemen van dat ogenblik.

lees verder

Tentoonstelling 'Ooit gemist? Terugblik op twaalf jaar erfgoedtentoonstellingen' | Agendabericht | 18-12-2018

Campagnebeeld van de tentoonstelling 'Ooit gemist?'
01-12-2018 - 31-08-2019

De dienst Erfgoed van de Bibliotheek Hasselt Limburg zorgt ervoor dat unieke documenten op ideale wijze bewaard worden. Om dat te tonen aan het publiek verzorgen ze al twaalf jaar lang tentoonstelling met de erfgoedstukken uit onze collecties. Nu de stedelijke en provinciale bibliotheken samengesmolten zijn, vond de dienst het een goed moment om eens terug te blikken en de mooiste stukken nog eens boven te halen. De tentoonstelling ‘Ooit gemist? lees verder