Zoeken: Coronavirus

2 resultaten

Resultaten

Resultaten bevraging impact coronacrisis | Nieuwsbericht | 03-06-2020

De afhaaldienst in bibliotheek ARhus De Munt, Roeselare.
03-06-2020

Op 12 mei lanceerde de VVBAD een bevraging over de impact van de coronacrisis op de informatiesector. In een week tijd verzamelde deze bevraging een reactie van 63 instellingen, die samen een kleine 500 medewerkers in de sector vertegenwoordigen. De resultaten lees je hier.  lees verder

Cultuur na corona: aanpassen en innoveren | Agendabericht | 18-11-2021

20-12-2021

!! Deze bijeenkomst is n.a.v. de corona-epidemie voorlopig uitgesteld. Meer nieuws volgt later. 

Hoe heeft corona de ontwikkeling van vernieuwende praktijken binnen de cultuursectoren versneld? Deze vraag werd voorgelegd aan de Taskforce Cultuur middellange termijn, die naar aanleiding van de coronacrisis werd opgericht. Cultuurloket en de sectorale steunpunten gingen met die onderzoeksvraag aan de slag.

lees verder