Zoeken: Depot

Resultaat 1 - 10 van 13

Resultaten

Adviesverlening | Activiteit | 02-06-2010

Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven
01-2010 - 12-2023

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Ze doet hiervoor een beroep op haar medewerkers en de partnerbibliotheken binnen haar netwerk.

lees verder

Eén gecentraliseerd en gedigitaliseerd audiovisueel archief voor Vlaanderen | Nieuwsbericht | 11-10-2010

Winnend ontwerp voor De Krook
11-10-2010

Op vrijdag 8 oktober 2010 heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven voor één gecentraliseerd en gedigitaliseerd audiovisueel archief voor heel Vlaanderen. Het collectieve beeldgeheugen wordt een onderdeel van de Krook in Gent, en is vooral bedoeld voor online raadpleging.

lees verder

VVBAD-memorandum aan de federale overheid naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2010 | Nieuwsbericht | 03-06-2010

Logo VVABD
03-06-2010

Naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 formuleerde de VVBAD haar wensen voor de sector van bibliotheken, archieven en documentatiecentra in een memorandum. Daarin vragen ze aan de federale overheid:

lees verder

Doelstellingen | Dossierpagina | 25-05-2010

De opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek staan duidelijk omschreven in artikel 78 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Diezelfde doelstellingen werden ook opgenomen in de statuten van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Daarin worden ze als volgt geformuleerd:

Lees verder

Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen | Documentatie | 08-06-2010

Steen, Iris, and Patrick van den Nieuwenhof. Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen., 2008.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen

rapport openen | meer

Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, geïntegreerde en intergrale depotwerking in Limburg | Documentatie | 08-06-2010

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een open depotwerking. Het rapport van het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik met ‘pijlers, bouwstenen en modellen’ en een ‘stappenplan voor een depotwerking’, en een case study met de neerslag van een ‘veldonderzoek voor de provincie...

rapport openen | meer

Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context. | Documentatie | 08-06-2010

De Ruysser, Sofie. Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.. Antwerpen: Musea Stad Antwerpen Dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer en Erfgoedcel Antwerpen, 2004.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een project van de Musea stad Antwerpen, dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer, en de Erfgoedcel Antwerpen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verleende steun aan deze studie. Het rapport van het onderzoek bevat een theoretisch luik waarin elf organisatorische aspecten van een depotwerking...

rapport openen | meer

Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten | Documentatie | 04-02-2011

Voorpagina van de publicatie

Lokale erfgoedbeheerders en beleidsvoerders stoten vaak op een steeds opnieuw opduikende hindernis: gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. De wil om voor het...

brochure openen | meer