Zoeken: Enquête

4 resultaten

Resultaten

FARO wil meer inzicht verwerven in de behoeften en wensen van zijn klanten en doelgroepen | Nieuwsbericht | 15-09-2010

Logo bevraging door het steunpunt FARO
15-09-2010

FARO is door de Vlaamse overheid erkend als het steunpunt voor cultureel erfgoed. Met het oog op de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2012-2016 wil FARO een beter inzicht verwerven in de behoeften van zijn klanten en doelgroepen. Daarbij wordt zowel de huidige dienstverlening geëvalueerd, als gepeild naar de wensen en verwachtingen voor de toekomstige dienstverlening.

lees verder

Enquête over opleidingsbehoeften rond digitale preservering/conservering | Nieuwsbericht | 07-07-2011

Logo DigCurV
07-07-2011

Als onderdeel van het door de EU gefinancierde project Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV) doet de Universiteit van Göttingen onderzoek naar de opleidingsbehoeften van medewerkers in culturele instellin

lees verder

Enquête over besparingen in de bibliotheek- en archiefsector | Nieuwsbericht | 27-06-2013

27-06-2013

In de bibliotheek- en archiefsector circuleren al langer berichten over ernstige bezuinigingen. De VVBAD wil de ernst van de situatie inschatten en lanceert daarom een enquête over besparingen in de sector.

Omdat de besparingen zich vooral op lokaal niveau situeren, is het moeilijk om een overzicht te krijgen. De VVBAD lanceert daarom een enquête om de ernst van de situatie in te schatten. De resultaten zullen gebruikt worden om verdere actie te ondernemen naar de betrokken overheden.

lees verder

Hoe bereikt ons nieuws jou het best? | Nieuwsbericht | 10-03-2021

Uitsnede handen die elkaar vastnemen
10-03-2021

Hoe krijg jij het liefst nieuws en updates van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken? En wat wil je dan van ons vernemen?
Vul deze korte enquête in en we zorgen ervoor dat je van ons blijft horen via je favoriete kanaal, over de onderwerpen die jou het meeste interesseren.

lees verder